ΓΛΩ 304 Εμβόλιμη εξεταστική (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)


Οι εξετάσεις θα δοθούν μαζί με τις εξετάσεις του ΓΛΩ 301: Παρασκευή 1/2/2019, ώρα 16:15-18:45. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων από το συγκεκριμένο ακροατήριο