ΛΦΙ 162 Προφορική εξέταση - Δηλώσεις


 Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα

ΛΦΙ 162: Λατινική Ποίηση Ι

στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019

παρακαλούνται να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής έως τις 25- 01 - 2019

στη Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας

και Αρχαίας Ιστορίας (201 ν.κ.).

Το πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης θα ανακοινωθεί έγκαιρα.