Ώρες συνεργασίας (Τ. Μαρκομιχελάκη)


Στη διάρκεια της εξεταστικής: Πέμπτη 24/1: 9.00-11.00, Πέμπτη 31/1: 9.00-11.00, Τρίτη 5/2: 15.00-16.00