ΝΕΦ 205 (Λ. Βαρελάς) - Εμβόλιμη εξεταστική


Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί γραπτώς, τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, ώρες 13:30-16:00. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί μόλις καταρτιστεί το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου.