ΛΦΙ 163 (ακροατήριο Θάλειας Παπαδοπούλου)


Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το μάθημα της 10ης Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εργασιών είναι η 23η Ιανουαρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Οι εργασίες θα αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά και σε μορφή pdf στη διεύθυνση pthaleia@lit.auth.gr. Δεν θα υπάρξει γραπτή εξέταση.