ΔΙΔ ΓΛΩ 070 (Δ. Κουτσογιάννης)


Το σημερινό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Παρασκευή 11/1: 9.00 – 11.00 και 11.00-13.30 (13 Π.Κ.) (δύο μαθήματα)

Δευτέρα 14/1: 18.30-21.00 (108 ν.κ.)