Επιτροπή ΕΔΑΧΕ - Υποστήριξη στη συγγραφή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίσς από τη επιτροπή για την Ενίσχυση Δράσεων Ανάπτυξης Χρηματοδοτούμενης Έρευνας ΑΠΘ (ΕΔΑΧΕ ΑΠΘ) η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Εκ μέρους της επιτροπής για την Ενίσχυση Δράσεων Ανάπτυξης Χρηματοδοτούμενης Έρευνας, με ιδιαίτερη χαρά επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι άμεσα μπορούμε να ξεκινήσουμε την υποστήριξη στη συγγραφή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων με τη βοήθεια συμβούλων.
Στο συνημμένο κείμενο που σας αποστέλλουμε περιγράφονται οι προτεραιότητες, σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η επιλογή των συναδέλφων που θα μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας.
Οι συνάδελφοι που θα ενδιαφερθούν θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα που υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο στον κ. Ιωάννη Κόζαρη, e-mail: ikozaris@auth.gr, Γραφείο 805, 8ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης, τηλέφωνο: 2310 9 -96841).
Ταυτόχρονα συνεχίζεται η υποστήριξη στη συγγραφή προτάσεων που παρέχεται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι στο αμέσως σύντομο επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες προκηρύξεις που αφορούν υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες.
1.      ΕΛΙΔΕΚ: 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (περίοδος υποβολής 21/1/2019 έως 25/2/2019)
2.      ΕΔΒΜ: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β (προδημοσίευση- https://empedu.gov.gr/)
3.      ΕΔΒΜ91-ΙΚΥ: Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος (σε αναμονή- https://empedu.gov.gr/)