ΝΕΦ 254 & ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Ε. Χ. Πέτκου)


ΝΕΦ254 (Ε. Χ. Πέτκου)
Τη Δευτέρα 10/12/2018, στην αίθουσα 104α νκ και ώρα 13.30-16.00 μμ θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Ε. Χ. Πέτκου)
Την Τρίτη 18/12/2018, στην αίθουσα  106 νκ και ώρα 13.30-16.00 μμ θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.