ΘΕΓ 803 (Α. Ρεβυθιάδου) - Έναρξη μαθημάτων


Το μάθημα ΘΕΓ 803 (13.30-16.00, 104α νκ) θα ξεκινήσει την Τρίτη  23 Οκτωβρίου.

Η διδάσκουσα
Α. Ρεβυθιάδου