ΘΕΓ 825 (Δ. Παπαδοπούλου) - Έναρξη μαθημάτων


Το μεταπτυχιακό μάθημα ΘΕΓ825 (διδάσκουσα: Δέσποινα Παπαδοπούλου) θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου.