ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ


Κωδικός: 
ΒΥΦ 626
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Προβλήματα του ιστορικού έργου του Δούκα

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης