ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 380
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εμφάνιση και ορισμός της γραφής. Τυπολογία συστημάτων γραφής. Σφηνοειδής (σουμερι­ακή, ακκαδική, χεττιτική), ιερογλυφική (Αιγυπτίων), σημιτικά συστήματα. Συστήματα γραφής στον ελληνικό χώρο. Εξάπλωση αλφαβήτου στην Ευρώπη. Προφορικός και γραπτός λόγος. Γρα­φή και γνωστικές συνέπειες.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Δευτέρα 18.30 - 20.30 & Πέμπτη 18.30 - 20.30