ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΕΠΟΧΗ – ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ


Κωδικός: 
ΒΥΦ 620
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Θεόδωρος Πρόδρομος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Ταξίδης Ηλίας 2310 997029 208/3 ν.κ. Τρίτη και Τετάρτη με email