1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Κλασικής Φιλολογίας


Μορφές και Τρόποι της Επιθυμίας στην αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία

Θεσσαλονίκη, 5-6 Απριλίου, 2019