Φοιτητικές εκλογές


Θεσσαλονίκη, 14/5/2018 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Τα μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

ενόψει των φοιτητικών εκλογών ημέρα Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 διακόπτονται.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας θα παραμείνει ανοιχτή

με έναν υπάλληλο πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και έως τις 19.00 μ.μ.

ύστερα από σχετικό έγγραφο της Πρυτανείας του ΑΠΘ.      

Από τη Γραμματεία του Τμήματος