ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 159
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Κωμωδία Αριστοφάνη: Βάτραχοι, Ὄρνιθες
Ι. Τζιφόπουλος

2. Βακχυλίδης
Π. Κυριάκου 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κυριάκου Πουλχερία 2310 998876 210 ν.κ.
Καθη... Τζιφόπουλος Ιωάννης 2310 997091 214 ν.κ.