ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 159
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τζιφόπουλος Ιωάννης 2310 997091 214 ν.κ.
Καθη... Τσαγγάλης Χρήστος 2310 997254 207 ν.κ.