Μήλτσιος Νικόλαος


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997164
Γραφείο: 
210 ν.κ.

Ο Νίκος Μήλτσιος σπούδασε κλασική φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., όπου έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (2003-2005) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (2006-2010). Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2011-2016). Από το 2017 είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία. Έχει γράψει τα βιβλία: 1) The Shaping of Narrative in Polybius (Walter de Gruyter, 2013), 2) Από τον Αλέξανδρο στον Αρριανό: Θέματα και Τεχνικές στην Ανάβαση (Gutenberg, 2020). Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων για τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Πολύβιο, τον Αρριανό και τον Αππιανό και έχει συνεκδώσει (με τη Μ. Ταμιωλάκη) τον συλλογικό τόμο: Polybius and His Legacy (Walter de Gruyter, 2018).

Μαθήματα

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία, αφηγηματική θεωρία και τέχνη, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Πολύβιος, Αρριανός, Αππιανός.


ΣΠΟΥΔΕΣ

2006-2010: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γ΄ Κύκλου του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Α.Π.Θ.

2003-2005: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Β΄ Κύκλου του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Α.Π.Θ.

1998-2003: Πτυχίο με ειδίκευση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» από το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Αφηγηματολογικές προσεγγίσεις στο έργο του Πολύβιου. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. 2010 (Επόπτης καθηγητής: Α. Ρεγκάκος).


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κριτική του Πολύβιου στους ομοτέχνους του. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. 2005 (Επόπτης καθηγητής: Α. Ρεγκάκος).


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2017–: Επίκουρος καθηγητής, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2011-2016: Επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Ερευνητική υποτροφία από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2016-2020).

2. Υποτροφία από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2007-2008).

3. Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για άριστη επίδοση (1998-1999).


ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. Από τον Αλέξανδρο στον Αρριανό: Θέματα και Τεχνικές στην Ανάβαση. Gutenberg, Αθήνα, 2020.

2. The Shaping of Narrative in Polybius. Trends in Classics, Band 23, Walter de Gruyter, Βερολίνο, 2013.


ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

1. N. Miltsios & M. Tamiolaki (επιμ.), Polybius and his Legacy, TCSV, Band 60, Walter de Gruyter, Βερολίνο, 2018.


ΑΡΘΡΑ

1. “Xenophon and Arrian: Aspects of Leadership in their Anabases”, στο: M. Tamiolaki & T. Rood (επιμ.), Anabases in Antiquity and Beyond. Xenophon's Anabasis and its Legacy, Cambridge University Press, υπό δημοσίευση, 2021.

2. “Αρριανός και Ηρόδοτος: Το συμβούλιο στον Ύφαση και το συμβούλιο του Ξέρξη”, στον τιμητικό τόμο για τον Θ. Κακριδή, Carpe Diem, υπό δημοσίευση, 2021.

3. “Suspense in Conspiracy Narratives: Polybius and Appian”, στο: I. Konstantakos & V. Liotsakis (επιμ.), Suspense in Ancient Greek Literature, TCSV, Walter de Gruyter, Βερολίνο, υπό δημοσίευση, 2021.

4. “Polybius and Arrian: The Cases of Philip V and Alexander the Great”, στο: N. Miltsios & M. Tamiolaki (επιμ.), Polybius and his Legacy, TCSV, Walter de Gruyter, Βερολίνο, 2018, 323-338.

5. “Sight and Seeing in Herodotus”, TC 8.1, 2016, 1-16.

6. “Knowledge and Foresight in Polybius”, στο: A. Lianeri (επιμ.), Knowing Future Time In and Through Greek Historiography, TCSV, Walter de Gruyter, Βερολίνο, 2016, 141-154.

7. “Πολύβιος και Ρώμη: Ἱστοριῶν Στ´”, Αριάδνη 20/21, 201-2015, 79-97.

8. “The Narrative Legacy of Thucydides: Polybius, Book 1”, στο: A. Tsakmakis & M. Tamiolaki (επιμ.), Thucydides Between History and Literature, TCSV, Walter de Gruyter, Βερολίνο, 2013, 329-49.

9. “The Perils of Expectations: Perceptions, Suspense and Surprise in Polybius’ Histories”, στο: J. Grethlein & A. Rengakos (επιμ.), Narratology and Interpretation, TCSV, Walter de Gruyter, Βερολίνο, 2009, 481-506.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. “Xenophon and Arrian: Aspects of Leadership in their Anabases”, στο Διεθνές Συνέδριο Anabases in Antiquity and Beyond: Xenophon's Anabasis and its Legacy (19-21 Οκτωβρίου 2018), Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

2. “Polybius and Arrian”, στο Διεθνές Συνέδριο Polybius and His Legacy: Tradition, Historical Representation, Reception (27-29 Μαΐου 2016), Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., Τομέας Κλασικών Σπουδών.

3. “The Directions of Gaze in Herodotus”, στο Διεθνές Συνέδριο Gaze, Vision and Visuality in Ancient Greek Literature (4-6 Δεκεμβρίου 2014), Φράιμπουργκ, Ακαδημία των Επιστημών της Χαϊδελβέργης.

4. “Knowledge and Foresight in Polybius”, στο Διεθνές Συνέδριο Knowing Future Time In and Through Greek Historiography (7-9 Ιουνίου 2013), Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., Τομέας Κλασικών Σπουδών.

5. “Intertextuality and Thucydides”, στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη Thucydides’ Techniques. Between Historical Research and Literary Representation (7-11 Απριλίου 2010), Αθήνα.

6. “Narrative Devices and Patterns: Perceptions, Suspense and Surprise in Polybius’ Histories”, στο Διεθνές Συνέδριο Narratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts (6-8 Δεκεμβρίου 2007), Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., Τομέας Κλασικών Σπουδών.


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Anabases in Antiquity and Beyond: Xenophon's Anabasis and its Legacy (19-21 Οκτωβρίου 2018), Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2. Μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Polybius and his Legacy: Tradition, Historical Representation, Reception (27-29 Μαΐου 2016), Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.

3. Μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Gaze, Vision and Visuality in Ancient Greek Literature (4-6 Δεκεμβρίου 2014), Φράιμπουργκ, Ακαδημία των Επιστημών της Χαϊδελβέργης.