ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 157
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Τα μαθηματικά στο έβδομο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα
Θ. Κουρεμένος

Αριστοτέλης - Ισοκράτης –Πλούταρχος
Ε. Αλεξίου

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Αλεξίου Ευάγγελος 2310 997138 213 ν.κ. Τρίτη 11-12.30
Καθη... Κουρεμένος Θεόκριτος 2310 997237 210 ν.κ. Πέμπτη 15.00-16.00, Παρασκευή 16.00-17.00