ΛΦΙ 162: Λατινική ποίηση - Αλλαγή ύλης


ΛΦΙ 162: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΗΣ

Από την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 η προφορική εξέταση του μαθήματος ΛΦΙ 162 θα αναφέρεται στα παρακάτω κείμενα για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητέςς: 
Vergilius, Aeneis I-IV
Horatius, Carmina I, III
Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για την ιστορία της λατινικής γραμματείας.

Η ύλη αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με την ισχύουσα σήμερα, και η ποσοτική μείωση γίνεται με την προσδοκία της ποιοτικής αναβάθμισης του τρόπου εργασίας των φοιτητών με τη συστηματική μελέτη του συνόλου των κειμένων.