Ημερίδα Μεταπτυχιακών φοιτητών Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (12/6/2017)