Ημερίδα Μεταπτυχιακών φοιτητών Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (9/6/2016)