ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙΙΙ (1974 κ.ε.)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 248
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εμφύλιος και λογοτεχνία

Σε μια σειρά από πεζογραφικά κείμενα εξετάζονται οι τρόποι της μυθοπλαστικής διαχείρισης ενός μείζονος ιστορικού τραύματος.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Τρίτη 14.00-16.00 & Τετάρτη 11.00-13.00