ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Κωδικός: 
ΔΙΔ ΚΛΑΣ 010
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Οικονομάκη Ανδρονίκη 2310997096 214 ν.κ. Τρίτη 11.30-13.30 & Τετάρτη 11.30-13.30
Αναπ... Παπαδοπούλου Θάλεια Χ. 2310 997147 209 ν.κ. Πέμπτη 11.00-12.00