Οργάνωση του νέου ΠΠΣ (από το 2015-16)


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16) 

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα, όπως προσδιορίζονται στη συνέχεια, ώστε να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 ECTS.

Oι σπουδές στο Tμήμα Φιλολογίας διαρκούν οκτώ εξάμηνα και διαρθρώνονται σε δύο κύκλους μαθημάτων που ο καθένας τους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα, ως εξής:

      Α' κύκλος μαθημάτων (ΚΟΡΜΟΣ): εξάμηνα 1ο-4ο (120 ECTS) 

      B' κύκλος μαθημάτων (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ): εξάμηνα 5ο-8ο (120 ECTS)

 

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΚΟΡΜΟΣ

Εξαμηνα 1ο - 4ο

Ο Κορμός αποτελείται από 25 μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για όσους και όσες φοιτούν στο Τμήμα Φιλολογίας και δίνουν συνολικά 120 ECTS. Τα μαθήματα του Κορμού είναι τα εξής:

Κωδ.

Τίτλος

ECTS

AEΦ 101

Aσκήσεις (γραμματική, συντακτικό, θεματογραφία, μετρική)

5

AEΦ 102

Oμηρικό έπος

5

AEΦ 103

Ιστοριογραφία – Ρητορική

5

AEΦ 104

Tραγωδία

4

AEΦ 105

Αρχαϊκή λυρική ποίηση - Eλληνιστική ποίηση

5

AEΦ 106

Φιλοσοφία

5

ΛΦI 125

Λατινική γλώσσα I

5

ΛΦI 126

Λατινική Πεζογραφία I

5

ΛΦI 127

Έπος - Δράμα

5

ΛΦI 128

Λυρική ποίηση - Eλεγεία - Eπίγραμμα - Σάτιρα

4

NEΦ 201

Iστορία της νεοελληνικής γραμματείας και εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία

5

NEΦ 202

Nεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο (αρχές – 1789)

5

NEΦ 203

Nεοελληνική ποίηση (1789-1914)

5

NEΦ 204

Nεοελληνική πεζογραφία (1789-1914)

5

NEΦ 205

Nεοελληνική ποίηση (1914 - σήμερα)

5

NEΦ 206

Nεοελληνική πεζογραφία (1914 - σήμερα)

5

MEΦ 221

Iστορία της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας και εισαγωγή στη μεσαιωνική ελληνική φιλολογία

5

MEΦ 222

Mεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία

4

ΓΣΓ 228

Iστορία των ιδεών και ρεύματα της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

5

ΓΣΓ 231

Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

4

ΓΛΩ 301

Εισαγωγή στη γλωσσολογία I / Πληροφορική για Φιλολόγους Ι

5

ΓΛΩ 302

Ελληνική γλώσσα I: Από την ινδοευρωπαϊκή έως το τέλος της κλασικής εποχής

5

ΓΛΩ 303

Ελληνική γλώσσα III: Νέα ελληνική

4

ΓΛΩ 304

Εισαγωγή στη γλωσσολογία II // Πληροφορική για Φιλολόγους ΙΙ

5

ΓΛΩ 305

Ελληνική γλώσσα ΙΙ: Ελληνιστική κοινή έως Μεσαιωνική

5

Τα μαθήματα του Κορμού κατανέμονται με σταθερό τρόπο στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών, με τον τρόπο που απεικονίζεται στον επόμενο Πίνακα, όπου

AEΦ    =    Aρχαία Eλληνική Φιλολογία

ΛΦI     =    Λατινική Φιλολογία

MEΦ    =    Mεσαιωνική Eλληνική Φιλολογία

NEΦ    =    Nεότερη Eλληνική Φιλολογία

ΓΣΓ     =    Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία

ΓΛΩ    =    Γλωσσολογία

ΠΛ       =    Πληροφορική

Eξ. Σπ.

AEΦ

ΛΦI

NEΦ

MEΦ

ΓΛΩ

ΓΣΓ

1

101 + 103

125

201

221

301/ΠΛ*

-

2

102 + 106

126

202

-

304/ΠΛ* + 302

-

3

105

127

203 + 204

-

305

228

4

104

128

205 + 206

222

303

231

  • Τα μαθήματα με κίτρινη σκίαση πιστώνονται με 5 ECTS έκαστο, ενώ τα μαθήματα με γαλάζια σκίαση πιστώνονται με 4 ECTS έκαστο.
  • Για κάθε μάθημα Κορμού προσφέρονται περισσότερα του ενός ακροατήρια, και η ένταξη των φοιτητών/ητριών σε κάθε ακροατήριο γίνεται με αυστηρή αλφαβητική σειρά, η οποία αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.
  • Τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 συνιστούν διδακτική ενότητα με τα επιμορφωτικά σεμινάρια Πληροφορικής για Φιλολόγους (ΠΛ). Τα σεμινάρια ΠΛ  προσφέρονται μόνον σε όσους και όσες εισαχθούν το 2015-16 και είναι υποχρεωτικά. Οι φοιτητές/ήτριες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτά τα σεμινάρια με τη συμμετοχή στα μαθήματα (διάρκειας 8-10 ωρών) που θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας. Η συμμετοχή στο σεμινάριο πιστοποιείται με βεβαίωση που είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών/ητριών στα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 και την καταχώριση της βαθμολογίας αυτών των μαθημάτων στη μερίδα τους. Επειδή τα ακροατήρια των σεμιναρίων ΠΛ είναι ολιγάριθμα και η συσσώρευση στα επόμενα έτη φοιτητών/ητριών προηγούμενων ετών που δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωση αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα, συστήνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να παρακολουθούν τα σεμινάρια ΠΛ στα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών τους (το 1ο και 2ο), ώστε να έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη βεβαίωση ασχέτως του πότε θα περάσουν τα ΓΛΩ 301 και 304.

 

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξαμηνα 5ο - 8ο

Το Tμήμα Φιλολογίας προσφέρει τρεις ειδικεύσεις, που αντιστοιχούν στους τρεις Tομείς του: (α) Kλασικής Φιλολογίας, (β) Mεσαιωνικών και Νέων Eλληνικών Σπου­δών, (γ) Γλωσσολογίας. Οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να επιλέξουν απο το 5ο εξάμηνο σπουδών τους ποια ειδίκευση θα ακολουθήσουν, και το πρόγραμμα σπουδών τους κατά τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα (5ο-8ο) καθορίζεται από τις απαιτήσεις που ορίζει κάθε Τομέας για την ειδίκευση που προσφέρει. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), το οποίο είναι προϋπόθεση για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Μέση Εκπαίδευση.

Η κατανομή των μαθημάτων στον Β' κύκλο αποτελεί προσωπική επιλογή κάθε φοιτητή και φοιτήτριας τόσο ως προς τη σειρά με την οποία θα πάρει ένα μάθημα όσο και ως προς το εξάμηνο στο οποίο θα το πάρει.

Η γενική οργάνωση και των τριών ειδικεύσεων απεικονίζεται στον επόμενο πίνακα, ενώ οι δεσμοί που υπάρχουν έπειτα από αυτόν οδηγούν σε κάθε ειδίκευση ξεχωριστά και προσδιορίζουν λεπτομερώς πώς οργανώνεται το πρόγραμμα σε αυτήν.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

78 ECTS μαθήματα του Τομέα

12 ECTS μαθήματα επιλεγόμε­να εκτός Τομέα

30 ECTS μαθήματα ΠΠΔΕ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ακολουθήστε τους επόμενους δεσμούς