ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16


Από το ακαδ. έτος 2015-16 ισχύει νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) στο Τμήμα Φιλολογίας το οποίο παρουσιάζεται στον δεσμό «Οργάνωση του νέου ΠΠΣ (από το 2015-16)».

Το νέο ΠΠΣ έχει επιμέρους αλλαγές από το προηγούμενο ΠΠΣ και ισχύει απολύτως για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται το 2015-16 και εν μέρει για όσους και όσες εισήχθησαν κατά τα ακαδ. έτη 2013-14 και 2014-15. Οι φοιτητές/ήτριες που φοιτούν ήδη στο Τμήμα μπορούν να δουν τι θα ισχύσει για τις δικές τους σπουδές στον δεσμό «Ρυθμίσεις για εισαχθέντες/-είσες πριν από το 2015-16».

Επίσης στο νέο ΠΠΣ είναι υποχρεωτική η λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στον δεσμό «Οργάνωση μαθημάτων ΠΠΔΕ από το ακαδ. έτος 2015-16».

Για  περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να απευθύνονται στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχει ορίσει κάθε Τομέας ως Συμβούλους Σπουδών:
Μαρία ΝούσιαΧρυσάνθη Τσίτσιου
Λάμπρο ΒαρελάΧρήστο ΣιμελίδηΙωάννα Ναούμ
Γιώργο ΓιαννάκηΑλέξανδρο Τάντο