Ημερίδα Σπουδές φύλου και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (5/6/2015)