Σιστάκου Ευανθία (Εβίνα)


Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997898
Γραφείο: 
211 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 15.00-16.00 & Τρίτη 10.00-11.00 και κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης

Η Εβίνα Σιστάκου σπούδασε κλασική φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., όπου έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (1994-1996) και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή ως μεταπτυχιακή υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (1996-1999). Έχει διατελέσει τακτική ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2001-2006) και έχει διδάξει ως ειδική επιστήμων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2002) και στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. (2002-2005). Από το 2006 είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., από το 2012 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια και από το 2017 καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο ίδιο Τμήμα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ελληνιστική ποίηση και ποιητική, στην ομηρική φιλολογία, καθώς και σε θεωρητικά ζητήματα (λογοτεχνικά είδη, αφηγηματολογία, κύρια ονόματα και αισθητική στην αρχαία ελληνική ποίηση). Έχει εκδώσει τα βιβλία: (1) Θεοκρίτου ‘Θύρσις ή Ωιδή’ (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1998), (2) Η άρνηση του έπους. Όψεις του Τρωικού μύθου στην ελληνιστική ποίηση (Πατάκης, Αθήνα 2004), (3) Η γεωγραφία του Καλλίμαχου και η νεωτερική ποίηση των ελληνιστικών χρόνων(Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005), (4) Reconstructing the Epic. Cross-Readings of the Trojan Myth in Hellenistic Poetry(Hellenistica Groningana 14, Peeters, Leuven 2008), (5) The Aesthetics of Darkness. A Study of Hellenistic Romanticism in Apollonius, Lycophron and Nicander (Hellenistica Groningana 17, Peeters, Leuven 2012) και (6) Tragic Failures. Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic (Trends in Classics Supplementary Volumes 38, De Gruyter, Berlin-New York 2016). Έχει συγγράψει τα κεφάλαια για τον Απολλώνιο Ρόδιο και τη διδακτική ποίηση στο B. Zimmermann/A. Rengakos (eds.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, Band II, München 2014, τα κεφάλαια για τα αποσπάσματα του Απολλωνίου Ροδίου, τον Μόσχο και τον Νικαίνετο στο D. Sider (ed.), Hellenistic Poetry. A Selection, University of Michigan Press 2016, καθώς και άρθρα για την ελληνιστική ποίηση.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Ελληνιστική ποίηση και ποιητική με έμφαση στον Καλλίμαχο, τον Θεόκριτο, τον Απολλώνιο και τον Λυκόφρονα, ομηρική φιλολογία και ποίηση, λογοτεχνικά είδη, αφηγηματολογία, κύρια ονόματα και κατάλογοι, ποιητική και αισθητική στην αρχαία ελληνική ποίηση.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

1996-1999: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Β΄ Κύκλου του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Α.Π.Θ.

1994-1996: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Α΄ Κύκλου του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Α.Π.Θ.

1989-1993: Πτυχίο με ειδίκευση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» από το Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.   

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

Καταγραφή και λειτουργία των γεωγραφικών ονομάτων και προσδιορισμών στο ποιητικό έργο του Καλλίμαχου. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. 1999. (Επόπτης καθηγητής: Α. Ρεγκάκος)   

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Θύρσις ή Ωιδή. Το προγραμματικό ειδύλλιο του Θεόκριτου και οι αρχές του βουκολικού είδους. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. 1996 (Επόπτης καθηγητής: Μ.Ζ. Κοπιδάκης)   

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ      

2017-: Kαθηγήτρια, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2012-2017: Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2006-2012: Επίκουρη καθηγήτρια, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2003-2006: Τακτική ερευνήτρια βαθμίδας Γ΄ στο Τμήμα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας      

2002-2005: Ειδική επιστήμων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.      

2002: Ειδική επιστήμων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών   

2001-2003: Ερευνήτρια στο Τμήμα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

1995-1999: Ερευνήτρια στην Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.) για τη σύνταξη του τόμου Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας (γενική επιμέλεια: Μ.Ζ. Κοπιδάκης).   

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1997-1999: Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής   

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 1. Tragic Failures. Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic, Trends in Classics Supplementary Volumes 38, De Gruyter, Berlin-New York 2016.
 2. The Aesthetics of Darkness. A Study of Hellenistic Romanticism in Apollonius, Lycophron and Nicander, Hellenistica Groningana 17, Peeters, Leuven 2012.
 3. Reconstructing the Epic. Cross-Readings of the Trojan Myth in Hellenistic Poetry, Hellenistica Groningana 14, Peeters, Leuven 2008.
 4. Η γεωγραφία του Καλλίμαχου και η νεωτερική ποίηση των ελληνιστικών χρόνων, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005.
 5. Η άρνηση του έπους. Όψεις του Τρωικού μύθου στην ελληνιστική ποίηση, Πατάκης, Αθήνα 2004.
 6. Θεοκρίτου ‘Θύρσις ή Ωιδή’, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1998.   

 

ΑΡΘΡΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ 

 1. "Borges in Alexandria? Modes of Ambiguity in Hellenistic Poetry", στο M. Vöhler, Th. Fuhrer and S. Frangoulidis (επιμ.), Strategies of Ambiguity in Ancient Literature, Berlin-Boston, 101-121.
 2. "The Alternative Futures of the Lyric Characters: Time Imagined and Time Sung in the Bucolic Corpus", Trends in Classics 12.2 (2020) σσ. 341-358.
 3. "Homer in the Library: Callimachus' Literary Response to Homeric Philology", στο A. Rengakos-P. Finglass-B. Zimmermann (επιμ.), More Than Homer Knew-Studies on Homer and His Ancient Commentators, Berlin-Boston 2020, σσ. 363-388.
 4. “The Wound and the Kiss: The Morbid Pleasures of Post-Theocritean Aesthetics”, Trends in Classics 11.2 (2019) σσ. 285-306.
 5. Denarrating the Narratable in the Aetia: A Postmodern Take on Callimachean Aesthetics” στο J.J.H. Klooster - M.A. Harder - R.F. Regtuit – G.C. Wakker (επιμ.), Callimachus Revisited. New Perspectives in Callimachean Scholarship, Leuven 2019, σσ. 329-350.
 6. "Theocritus' Idylls: On the Verge of Modern Lyric" στο: E. Sistakou (επιμ.), Hellenistic Lyricism, Trends in Classics 9.2, De Gruyter, Berlin-Boston 2017, σσ. 281-316.
 7. "From Present to Presence: Modes of Presentification in Hellenistic Poetry", στο: M.A. Harder – R.F. Regtuit – G.C. Wakker (επιμ.), Past and Present in Hellenistic Poetry, Hellenistica Groningana 21, Peeters, Leuven 2016, σσ. 1-23.
 8. “Apollonius of Rhodes: Fragments”, στο: D. Sider (επιμ.), Hellenistic Poetry. A Selection, University of Michigan Press 2016, σσ. 97-108.
 9. “Moschus”, στο: D. Sider (επιμ.), Hellenistic Poetry. A Selection, University of Michigan Press 2016, σσ. 412-436.
 10. “Nicaenetus”, στο: D. Sider (επιμ.), Hellenistic Poetry. A Selection, University of Michigan Press 2016, σσ. 437-439.
 11. “The Dynamics of Space in Moschus’ Europa”, στο: Aitia - Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle 6, 2016 (online)
 12. “The Epic Mythology in Apollonius Rhodius’ Argonautica”, στο: G. Scafoglio (επιμ.), Studies on the Greek Epic Cycle, Philologia Antiqua 8, Pisa-Roma 2015, σσ. 117-128.
 13.  “The Hellenistic Reception of the Epic Cycle”, στο: M. Fantuzzi/C. Tsagalis (επιμ.), A Companion to the Epic Cycle, Cambridge 2015, σσ. 487-495.
 14. “Apollonios von Rhodos”, στο: B. Zimmermann/A. Rengakos (επιμ.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, Band II, München 2014, σσ. 158-175.
 15. “Hellenistische Lehrdichtung”, στο: B. Zimmermann/A. Rengakos (επιμ.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, Band II, München 2014, σσ. 115-140.
 16. “From Emotion to Sensation: The Discovery of the Senses in Hellenistic Poetry”, στο: R. Hunter/A. Rengakos/E. Sistakou (επιμ.), Hellenistic Studies at a Crossroads: Exploring Texts, Contexts and Metatexts, De Gruyter, Berlin-New York 2014, σσ. 135-156.
 17. "Mapping Counterfactuality in Apollonius' Argonautica", στο: M. Skempis-I. Ziogas (επιμ.), Geography, Topography, Landscape. Configurations of Space in Greek and Roman Epic, Berlin-Boston 2014, 161-180.
 18. “The Dark Side of Euphorion”, στο: C. Cusset-É. Prioux-H. Richer (επιμ.), Euphorion et les mythes: images et fragments, Naples 2013, σσ. 225-246.
 19. “Mock epic in the Greek Anthology”, στο: B. Acosta-Hughes – Ch. Cusset – Y. Durbec – D. Pralon (επιμ.), Homere revisite : parodie et humour dans les reecritures homeriques, Presses Universitaires de France-Comte, Besancon 2011, σσ. 193-210.
 20. “Reading the Authorial Strategies in the Derveni Papyrus”, Trends in Classics 2 (2010) σσ. 18-30.
 21. “Fragments of an Imaginary Past: Strategies of Mythical Narration in Apollonius’ Argonautica and Callimachus’ Aitia”, RFIC 137 (2009) σσ. 380-401.
 22. “Callimachus Hesiodicus Revisited”, στο: F. Montanari – A. Rengakos (eds.), Brill’s Companion to Hesiod, Brill, Leiden 2009, σσ. 219-252.
 23. “Poeticizing Natural Phenomena: The Case of Callimachus”, στο: M.A. Harder – R.F. Regtuit – G.C. Wakker (επιμ.), Nature and Science in Hellenistic Poetry, Hellenistica Groningana 15, Peeters, Leuven 2009. 
 24. “ ‘Snapshots’ of Myth: The Notion of Time in Hellenistic Epyllion”, στο: J. Grethlein – A. Rengakos (επιμ.), Narratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts, Trends in Classics, De Gruyter, Berlin 2009. 
 25. “Breaking the Name Codes in Lycophron’s Alexandra”, στο: C. Cusset – É. Prioux (επιμ.), Lycophron: éclats d’obscurité, Presses Universitaires de Saint-Étienne, Saint-Étienne 2009, σσ. 237-257. 
 26. “Beyond the Argonautica: In Search of Apollonius’ Ktisis Poems”, στο:  Th.D. Papanghelis – A. Rengakos (επιμ.), Brill’s Companion to Apollonius Rhodius, Brill, Leiden 2008 (second, revised edition), σσ. 311-340. 
 27. “Glossing Homer: Homeric Exegesis in Early Third Century Epigram”, στο:  P. Bing – J.S. Bruss (επιμ.), Brill’s Companion to Hellenistic Epigram, Brill, Leiden 2007, σσ. 391-408. 
 28. “Cyclic Stories? The Reception of the Cypria in Hellenistic Poetry”, Philologus 151 (2007) σσ. 78-94. 
 29. “Το παιχνίδι των αισθήσεων στον Ύμνο εις Λουτρά της Παλλάδος του Καλλίμαχου”, στο: Πρακτικά του 24ου Συμποσίου Ποίησης Η Ποίηση των Ύμνων (Πάτρα, 2-4 Ιουλίου 2004), Πάτρα 2005, σσ. 62-75.
 30. “Kallimachos als Homererklärer: Das Beispiel der geographischen Namen”, Wiener Studien 115 (2002) σσ. 145-173.
 31. “Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά: Παράδοση και νεωτερικότητα στον κατάλογο των Αργοναυτών (Ι 23-233)”, Ελληνικά 51 (2002) σσ. 231-264.   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 1.  “A Match Made in Hell: The Encounters of Medea and Jason from Euripides to Heiner Müller” ομιλία στο Classical Traditions Seminar, Mahindra Humanities Center, Harvard University (25 Σεπτεμβρίου 2019)
 2. “The Alternative Futures of the Lyric Characters: Time Imagined and Time Sung in the Bucolic Corpus” συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Beyond the ‘Now’: The Poetics of Expectation, Repeatability, and Timelessness in Greek and Latin Lyric (20-21 Σεπτεμβρίου 2019)
 3. “Postmodernism in Alexandria? Modes of Ambiguity in Hellenistic Poetry” συμμετοχή στο 13o διεθνές συνέδριο Trends in Classics. Intended Ambiguity (23-26 Μαΐου 2019)
 4. "Denarrating the Narratable in thAetia: A Postmodern Take on Callimachean Aesthetics" συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Callimachus Revisited, Groningen (13-14 Σεπτεμβρίου 2017)
 5. “From Present to Presence: Modes of Presentification in Hellenistic Poetry” συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Past and Present in Hellenistic Poetry, Groningen (28-30 Αυγούστου 2013)
 6. “The Dynamics of Space in Moschus’ Europa” συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Metamorfosi Epiche. Prospettive di ricerca sull’ epillio greco e romano, Ρώμη (22-23 Μαου 2013)
 7. “From Emotion to Sensation: The Discovery of the Senses in Hellenistic Poetry”, συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο 6th Trends in Classics. Hellenistic Studies at a Crossroads: Exploring Texts, Contexts and Metatexts, Θεσσαλονίκη  (25-27 Μαΐου 2012) 
 8. “Mock Epic in the Greek Anthology”, συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Réécritures parodiques et humoristiques de la tradition homérique dans la littérature hellénistique et tardive, Aix-en-Provence (30-31 Οκτωβρίου 2008)
 9. “Reading the Authorial Strategies in the Derveni Papyrus”, συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Derveni Papyrus Symposium, Center for Hellenic Studies, Washington D.C. (7-9 Ιουλίου 2008)
 10. “ ‘Snapshots’ of Myth: The Notion of Time in Hellenistic Epyllion”, συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Narratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts, Θεσσαλονίκη (6-8 Δεκεμβρίου 2007)
 11. “Breaking the Name Codes in Lycophron’s Alexandra”, συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο Lycophron: éclats d’obscurité, Lyon (18-20 Ιανουαρίου 2007)
 12. “Poeticizing Natural Phenomena: The Case of Callimachus”, συμμετοχή στο 8ο Groningen Workshop on Hellenistic Poetry Nature and Science in Hellenistic Poetry, Groningen (30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2006)
 13. “Το παιχνίδι των αισθήσεων στον Ύμνο εις Λουτρά της Παλλάδος του Καλλίμαχου”, συμμετοχή στο 24ο Συμπόσιο Ποίησης με θέμα Η ποίηση των ύμνων, Πάτρα (2-4 Ιουλίου 2004)
 14. “Ένα αρχαιοελληνικό λεξικό για τη Μέση Εκπαίδευση”, συμμετοχή στο συνέδριο Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννινα (16-17 Μαΐου 2003) 

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 

 1. Koen de Temmerman, Evert van Emde Boas (.), Characterization in Ancient Greek Literature, Leiden 2017, Gnomon 92 (2020) σσ. 170-172.
 2. X.Κ. Τσαγγάλης, Τέχνη ραψωδική: Η απαγγελία της επικής ποίησης. Δημοσιεύτηκε στο The Books’ Journal 96 (2019).
 3.  Vanda Zajko, Helena Hoyle (ed.), A Handbook to the Reception of Classical Mythology, Chichester-Malden, MA 2017Δημοσιεύτηκε στο Bryn Mawr Classical Review 2018.06.17.
 4. S. Hornblower, (trans., comm. and introduction), Lykophron: Alexandra, Oxford 2015. Δημοσιεύτηκε στο The Classical Review, 2016.
 5. P. A. LeVen, The Many-Headed Muse: Tradition and Innovation in Late Classical Greek Lyric Poetry, Cambridge 2014. Δημοσιεύτηκε στο Classical Philology, 2016.
 6. Β. Acosta-Hughes‒S.A. Stephens, Callimachus in Context. From Plato to the Augustan Poets, Cambridge 2012. Δημοσιεύτηκε στο The Classical Review 64, 2014.
 7. W. H. Race (ed., trans.), Apollonius Rhodius, Argonautica, Loeb classical library 1, Harvard University Press, Cambridge, Mass.- London 2009.  Δημοσιεύτηκε στο Exemplaria Classica 16, 2012.
 8. Ch. Cusset (ed.), Cyclopodie: édition critique et commentée de l'Idylle VI de Théocrite, Collection de la maison de l'Orient et de la Méditerranée, 46, Série littéraire et philosophique, 15,   Maison de l'orient méditerranéen, Lyon 2011.  Δημοσιεύτηκε στο Bryn Mawr Classical Review 2012.09.42.
 9. B. Scherer, Mythos, Katalog und Prophezeihung. Studien zu den Argonautika des Apollonios Rhodios, Palingenesia 87, Steiner, Stuttgart 2006. Δημοσιεύτηκε στο Gnomon 80 (2008) 640-642.4
 10. N. Μπεζαντάκος – Χ.Κ. Τσαγγάλης (επιμ.), Μουσάων ρχώμεθα: Ο Ησίοδος και η αρχαϊκή επική ποίηση, Αθήνα 2006.  Δημοσιεύτηκε στο Bryn Mawr Classical Review 2007.01.34.
 11. Δ.Ι. Ιακώβ, Ζητήματα λογοτεχνικής θεωρίας στην Ποιητική του Αριστοτέλη, Στιγμή, Αθήνα 2004. Δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Δοκιμές επί των αυτών κειμένων» στο περ. Φιλόλογος 121 (2005) σσ. 475-478.

 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

 1. Hellenistic Lyricism, Trends in Classics 9.2, De Gruyter, Berlin-Boston 2017.
 2. (σε συνεργασία με τον A. Ρεγκάκο), Dialect, Diction, and Style in Greek Literary and Inscribed Epigram, De Gruyter, Berlin-New York 2016.
 3. (σε συνεργασία με τους R. Hunter και A. Ρεγκάκο), Hellenistic Studies at a Crossroads: Exploring Texts, Contexts and Metatexts, De Gruyter, Berlin-New York 2014.
 4. Μ. Ζ. Κοπιδάκης, Μελετήματα, Πατάκης, Αθήνα 2007.
 5. Α. Ρεγκάκος, Το χαμόγελο του Αχιλλέα. Θέματα αφήγησης και ποιητικής στα ομηρικά έπη, Πατάκης, Αθήνα 2006. 
 6. (σε συνεργασία με τους Ι.Ν. Καζάζη και V. Müller), Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων στο ποιητικό έργο του Γιώργου Σεφέρη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2003. Προσβάσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.     

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 1. J. Latacz, Όμηρος. Ο θεμελιωτής της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, Παπαδήμας, Αθήνα 2000.   
 2. Μετάφραση των λημμάτων Ζ, Η, Θ, Ι και το πρώτο μέρος του Κ στο F. Montanari, Σύγχρονο Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, επιμ. ελλ. έκδοσης Α. Ρεγκάκος, Παπαδήμας, Αθήνα 2013.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Συνδιοργάνωση (με τους A. Ρεγκάκο και F. Montanari) του διεθνούς συνεδρίου 9th Trends in Classics “Dialect, Diction and Style in Greek Literary and Inscribed Epigram”, Θεσσαλονίκη (29-31 Μαου 2015).
 2. Συνδιοργάνωση (με τους A. Ρεγκάκο, R. Hunter και F. Montanari) του διεθνούς συνεδρίου 6th Trends in Classics “Hellenistic Studies at a Crossroads: Exploring Texts, Contexts and Metatexts”, Θεσσαλονίκη (25-27 Μαου 2012).
 3. Συμμετοχή στην διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου 1st Trends in Classics “Narratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts”, Θεσσαλονίκη (6-8 Δεκεμβρίου 2007).
 4. Συμμετοχή στην διοργάνωση του συνεδρίου κοσμητόρων από τις φιλοσοφικές σχολές Ελλάδας και Κύπρου με θέμα Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη (30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007).

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ                            

 1. 25 λήμματα για το Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πατάκης, Αθήνα 2007 (Αλκμάν, Αριστοτέλης, Δημοσθένης, Θεόφραστος, Λουκιανός, Ορφικοί Ύμνοι, Σαπφώ, Αθήναιος, Ανακρέων, Ηράκλειτος, Θουκυδίδης, Μένανδρος, Παυσανίας, Αίσωπος, Απολλώνιος Ρόδιος, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ηρόδοτος, Ισοκράτης, Πλάτων, Αλκαίος, Αρχίλοχος, Θεόκριτος, Καλλίμαχος, Ξενοφών, Πλούταρχος).
 2. “Ένα αρχαιοελληνικό λεξικό για τη Μέση Εκπαίδευση”, στο: Πρακτικά του Συνεδρίου Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ιωάννινα, 16-17 Μαΐου 2003) (επιμ. Ι.Ν. Περυσινάκης – Α. Τσαγγαλίδης), Ιωάννινα 2004, 71-79.   
 3. “Η Δωρική Κοινά”, στο Μ.Ζ. Κοπιδάκης (επιστημ. επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1999, 106-107.4.    
 4. “Ένας τυφλός επίγονος του Καλλιμάχου”, Παλίμψηστον 14/15 (1994-1995) 67-76.

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για την Ελληνιστική Γραμματεία (στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ΕΣΠΑ για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών ως τμήμα μιας Πολυμεσικής Γραμματολογίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας).