Κληροδότημα Χρ. Βράκα - Εξεταστέα ύλη


          Διενέργεια γραπτού διαγωνισμού χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές από το κληροδότημα Χρ. Βράκα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν είναι Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Νέα Ελληνική Φιλολογία.

 

Η ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

Α. ΑΕΦ: Λυσίας, Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου (μετάφραση, γραμματική, συντακτικό, κριτικό υπόμνημα)

Μετρική (προσωδία, δακτυλικό εξάμετρο, ελεγειακό δίστιχο, ιαμβικό τρίμετρο· τα σχετικά κεφάλαια από το βιβλίο του Δ. Λυπουρλή Αρχαία Ελληνική Μετρική)

Φθογγικά πάθη

Μεταγραφή μεγαλογράμματης σε μικρογράμματη

 

Β. ΝΕΦ 201: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας· εξεταζόμενο σύγγραμμα: Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Κριτήρια: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να κατάγονται από το Γέρμα, το Βογατσικό ή το Κωσταράζιο του Νομού Καστοριάς, κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη με προτεραιότητα όσων αποφοίτησαν από το Λύκειο Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους σπουδών με βαθμό λίαν καλώς (6.50 και πάνω)

Διάρκεια: Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο