Ματθαίος Στέφανος


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Ώρες Συνεργασίας: 

Ο Στέφανος Ματθαίος σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1988) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία και στη γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Göttingen (διδακτορικό στην κλασική φιλολογία 1998). Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας (1998-2000) και δίδαξε αρχαία ελληνική φιλολογία ως λέκτορας και αργότερα ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2000-2006). Από το 2006 είναι επίκουρος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2010 δίδαξε ως επισκέπτης στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Freiburg, ενώ κατά το εαρινό εξάμηνο 2014 δίδαξε με υποτροφία του βραβείου Spinoza ως επισκέπτης εταίρος στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Leiden. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται οι αρχαίες γλωσσικές θεωρίες, η αρχαία και βυζαντινή λεξικογραφία, η υπομνηματιστική γραμματεία, ιδιαίτερα η Ομηρική φιλολογία στην αρχαιότητα και η ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης των περιοδικών: Journal of Greek Linguistics και Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft καθώς και του επιστημονικού συνδέσμου: Studienkreis "Geschichte der Sprachwissenschaft" (SGdS).

Έχει γράψει το βιβλίο: Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre (Hypomnemata 126, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999) και μια σειρά άρθρων σχετικά με τις αρχαίες γλωσσικές θεωρίες, την αρχαία λεξικογραφία και την ελληνιστική (ιδιαίτερα την ομηρική) φιλολογία. Έχει επιμεληθεί την έκδοση των: (1) Linguistische und epistemologische Konzepte - diachron (με τον Peter Schmitter, Münster: Nodus Publikationen 2007), (2) Das Adverb in der Grammatikographie (με την Aino Kärnä, Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 17 και 18.1, Münster: Nodus Publikationen 2007-08), (3) Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts and Contexts (με τους Franco Montanari και Αντώνη Ρεγκάκο, Berlin/New York: Walter de Gruyter 2011), (4) Brill's Companion to Ancient Greek Scholarship (με τους Franco Montanari και Αντώνη Ρεγκάκο, Berlin/New York: Walter de Gruyter 2015) και ως εκδοτικός εταίρος της (5) Encyclopedia of Ancient Greek Language and Lingustics (EAGLL) (General editor: G.L. Giannakis; Leiden/Boston: Brill 2014). Έχει συνεργαστεί με τον Helmut van Thiel (Κολωνία) στην έκδοση των σχολίων του Ψευδο-Διδύμου στην Ιλιάδα (Scholia D in Iliadem, ed. H. van Thiel, Proecdosis 2000).

Στέφανος Ματθαίος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας Κλασικών Σπουδών

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (0030) 2310 997984

Email: matthaio@lit.auth.gr

 

Εργοβιογραφικό σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

1992-1998 Διδακτορικό στην Κλασική Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Göttingen (Dr. phil.).

1989-1992 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Göttingen στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, στη Λατινική Φιλολογία και στη Θεωρητική Γλωσσολογία.

1984-1988 Πτυχίο Φιλολογίας. Ειδίκευση: Κλασική Φιλολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre. Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen 1998 (επόπτης: Wolfram Ax, μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Klaus Nickau, Carl J. Classen, W.P. Schmid, Dieter Cherubim)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2006- Επίκουρος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

2004–2006 Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.

2000–2004 Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.

1998–2000 Επιστημονικός συνεργάτης (Wissenschaftlicher Mitarbeiter). Τμήμα Αρχαιογνωσίας, Πανεπιστήμιο Κολωνίας.

1996–1998 Επιστημονικός βοηθός (Wissenschaftliche Hilfskraft), Επιτροπή Πατερικών Σπουδών, Ακαδημία των Επιστημών του Göttingen.

1993 Επιστημονικός βοηθός (Wissenschaftliche Hilfskraft), Ειδικό Ερευνητικό Πρόγραμμα: Die literarische Übersetzung, Πανεπιστήμιο Göttingen.

1990–1997 Επιστημονικός βοηθός (Wissenschaftliche Hilfskraft), Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Göttingen.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1. Υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για διδακτορικές σπουδές (1992-1995).

2. Χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την εκτύπωση και δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

1. 1999 Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre (Hypomnemata 126), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

1. 2007 S. Matthaios – P. Schmitter (επιμ.), Linguistische und epistemologische Konzepte - diachron, Μίνστερ: Nodus Publikationen.

2. 2007-08 A. Kärnä – S. Matthaios (επιμ.), Das Adverb in der Grammatikographie. 1ο μέρος: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 17, 2007, 1-256. 2ο μέρος: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 18.1, 2008, 1-175, Μίνστερ: Nodus Publikationen.

3. 2011 S. Matthaios - F. Montanari - A. Rengakos (επιμ.), Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts and Contexts (Trends in Classics - Supplementary Volumes 8). Βερολίνο/Νέα Υόρκη: Walter de Gruyter. 

4. 2014 Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (EAGLL), General editor: Georgios K. Giannakis, Associate editos: V. Bubenik, E. Crespo, Chr. Golston, A. Lianeri, S. Luraghi, S. Matthaios, 3 vols, Leiden - Boston: Brill 2014: Εκδοτικός εταίρος (Associate editor) για τις ενότητες "Αρχαίες γλωσσικές θεωρίες", "Αρχαία και βυζαντινή λεξικογραφία", "Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής". 

5. 2015 Brill's Companion to Ancient Greek Scholarship, επιμ.: F. Montanari, S. Matthaios και A. Rengakos, τόμοι 2, Leiden - Boston: Brill 2015.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ

1. 1996 “Κύριον ὄνομα. Zur Geschichte eines grammatischen Terminus”, στο: P. Swiggers – A. Wouters (επιμ.), Ancient Grammar: Content and Context (Orbis Supplementa 7), Λουβαίν/Παρίσι: Peeters 1996, 55-77.

2. 2001 „Das Wortartensystem der Alexandriner: Skizze seiner Entwicklungsgeschichte und Nachwirkung“, στο: Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft 5, 2001, 65-94 (ανατύπωσηστο: I. Taifacos [επιμ.], The Origins of European Scholarship. The Cyprus Millennium International Conference, Στουτγάρδη: Franz Steiner Verlag 2005, 13-39).

3. 2002 „Neue Perspektiven für die Historiographie der antiken Grammatik: Das Wortartensystem der Alexandriner“, στο: P. Swiggers– A. Wouters (επιμ.), Grammatical Theory and Philosophy of Language in Antiquity (Orbis Supplementa 19), Λουβαίν/Παρίσι/Sterling, Virginia: Peeters 2002, 161-220.

4. 2003 „Aristarch, die τέχναι γραμματικαί und Apollonios Dyskolos zum Adverb. Zur Geschichte einer Wortkategorie in der antiken griechischen Grammatik“, στο: Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft9, 2003, 27-54 (ανατύπωσηστο: Histoire Épistemologie Langage 27.2, 2005: [M. Baratin - A. Garcea (επιμ.), Autour du De adverbio de Priscien], 93-120).

5. 2003 „Tryphon aus Alexandria: Der erste Syntaxtheoretiker vor Apollonios Dyskolos?“, στο: P. Swiggers– A. Wouters (επιμ.), Syntax in Antiquity (Orbis Supplementa 23), Λουβαίν/Παρίσι/Dudley, M.A.: Peeters 2003, 97-132.

6. 2004 „Die Syntaxtheorie in der alexandrinischen Grammatik. Das Beispiel Try­phons aus Alexandria“, στο: G. Hassler – G. Volkmann (επιμ.), History of Linguistics in Texts and ConceptsGeschichte der Sprachwissenschaft in Texten und Konzepten, 2 τόμοι, Μίνστερ: Nodus Publikationen 2004, I: 87-100.

7. 2004 [2008] α) „Die Wortbildungstheorie in der alexandrinischen Grammatik“, στο: K.-A. Forsgren – B. Kaltz (επιμ.), Studien zur Geschichte der Wortbildungstheorien (Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 14.1, 2004), Μίνστερ: Nodus Publikationen 2004, 5-22.

   β) „Théories des grammairiens alexandrins sur la formation des mots“, στο: B. Kaltz (επιμ.), Regards croisés sur les mots non simples (Collection Langages), Λυών: ENS Éditions 2008, 35-49.

8. 2004 „‘Der eifrig gehende Hephaistos’. Zu einer Worterklärung des Bodl. MS. Gr. Class. f. 41 (P) zu Ilias A 600“, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 148, 2004, 121-125.

9. 2005 „Κλέαρχος oder Κλείταρχος? Zur Urheberschaft zweier Worterklärungen und zur Autorschaft eines Glossenwerks in der Überlieferung des Klearchos aus Soloi“, Rheinisches Museum für Philologie 148, 2005, 47-79.

10. 2005 „Nominal Accidents by Question and Answer: Two Fragments of a Τέχνη γραμματική, One New“, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 154, 2005, 97-116 (σε συνεργασία με τον John Lundon).

11. 2006 „Σούδα: Ο χαρακτήρας και η δυναμική ενός βυζαντινού εγκυκλοπαιδικού λεξικού“/ „Suda: The Character and Dynamics of an Encyclopedic Byzantine Dictionary“, στα: Πρακτικά 2ης ημερίδας λεξικογραφίας: Η λεξικογράφηση του ελληνικού πολιτισμού, αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου. Τα σύγχρονα εγκυκλοπαιδικά λεξικά, επιμ. Ι.Ν. Καζάζης – Α. Ρεγκάκος. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ηλεκτρονική δημοσίευση στις διευθύνσεις: http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/conference-2003/012MatthaiosEl.pdf (ελληνική μορφή) και http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/conference-2003/012MatthaiosEn.pdf (αγγλική μορφή)

12. 2007 „Vorwort“, στο: S. Matthaios– P. Schmitter (επιμ.). Linguistische und epistemologische Konzepte - diachron, Μίνστερ: Nodus Publikationen 2007, 9-12.

13. 2007 „Sprach- und Kulturwandel im Spiegel der griechischen Lexikographie aus Antike und Mittelalter“, στο: S. Matthaios– P. Schmitter (επιμ.). Linguistische und epistemologische Konzepte - diachron, Μίνστερ: Nodus Publikationen 2007, 13-35.

14. 2007 „Dem Adverb auf der Spur – Zur Einleitung“, στο: A. Kärnä– S. Matthaios (επιμ.), Das Adverb in der Grammatikographie, 1ομέρος (Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 17, 2007), Μίνστερ: Nodus Publikationen 2007, 3-12 (σε συνεργασία με την Aino Kärnä).

15. 2007 „Das Adverb in der Grammatikographie der griechischen Antike“, στο: A. Kärnä– S. Matthaios (επιμ.), Das Adverb in der Grammatikographie, 1ομέρος (Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 17, 2007), Μίνστερ: Nodus Publikationen 2007, 13-58.

16. 2008 „Ποιητὴς ἅμα καὶ κριτικός. Η φιλολογική ταυτότητα των ελληνιστικών ποιητών και η ποιητική καταγωγή της φιλολογίας“, στο: Φ. Μανακίδου– K. Σπανουδάκης (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα. Παράδοση και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση. Πρόλογος: Α. Ρεγκάκος (Σήματα: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην αρχαία ελληνική γραμματεία 2), Αθήνα: Gutenberg 2008, 545-643.

17. 2009 „Aristarch, Dionysios Thrax und die Τέχνη γραμματική. Zur Echtheitsdiskussion des ersten Lehrbuchs über die Grammatik“, στο: E. Karamalengou – E.D. Makrygianni (επιμ.), Ἀντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture in Honour of John-Theophanes A. Papademetriou, Στουτγάρδη: Franz Steiner Verlag 2009, 386-400.

18. 2010 „Κοινή και αττικισμός στο λεξικό του Ησυχίου“ / „Koinè et atticisme dans le lexique d'Hésychius“, στο: Α. Ρεγκάκος, σε συνεργασία με Μ. Αραποπούλου και Μ. Χρίτη (επιμ.), Ζητήματα γλωσσικής αλλαγής: Από την Κοινή προς τη νέα ελληνική / Questions relatives au changement linguistique: de la Koinè au Grec moderne, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας / Centre de la langue Grecque 2010, 27-42 (ελληνικά) / 81-96 (γαλλικά).

19. 2010 „Lexikographen über die Schulter geschaut. Tradition und Traditionsbruch in der griechischen Lexikographie“, στο: M. Horster - Chr. Reitz (επιμ.), Condensing texts  – condensed texts (Palingenesia 98), Stuttgart: Steiner, 165-207.

20. 2010 „Von Aristoteles zu den Grammatikern. Die εἰκών-Definition (Aristot. Rh. 3, 10) und die Entstehung des grammatischen Terminus πρόθεσις“, στο: Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 138.3-4, 2010, 312-363. 

21. 2011 „Introduction“, στο: S. Matthaios - F. Montanari - A. Rengakos (επιμ.), Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts and Contexts (Trends in Classics – Supplementary Volumes 8), Βερολίνο/Νέα Υόρκη: Walter de Gruyter 2011, 1-8 (σε συνεργασία με τους F. Montanari και A. Rengakos).

22. 2011 „Eratosthenes of Cyrene: Readings of his 'Grammar' Definition“, στο: S. Matthaios - F. Montanari - A. Rengakos (επιμ.), Ancient Scholarship and Grammar. Archetypes, Concepts and Contexts (Trends in Classics – Supplementary Volumes 8), Βερολίνο/Νέα Υόρκη: Walter de Gruyter 2011, 55-85.

23. 2011 „Textinterpretation und grammatische Argumentation im Kreis der alexandrinischen Philologen“, στο: N. Kazansky– V. Mazhuga– I.P Medvedev - L. Stepanova– P. Swiggers– A. Wouters (επιμ.), Ancient Grammar and its Posterior Tradition (Orbis. Supplementa 36), Λουβαίν/Παρίσι/Warpole MA.: Peeters 2011, 111-141.

24. 2012 "Zwischen έμπειρία und τέχνη. Textinterpretation und grammatische Argumentation bei den alexandrinischen Philologen", Rheinisches Museum für Philologie 155, 2012, 254-290.

25. 2013 "Pollux' Onomastikon im Kontext der attizistischen Lexikographie. Gruppen 'anonymer Sprecher' und ihre Stellung in der Sprachgeschichte und Stilistik", στο: Chr. Mauduit (επιμ.), L'Onomasticon de Pollux: aspects culturels, rhétoriques et lexicographiques, Lyon: CEROR 2013 (Collection Études et Recherches sur l'Occident Romain, t. 43), 67-140.

26. 2014 "Philological-grammatical tradition in ancient linguistics", στο: Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (EAGLL), Γενικός επιμελητής έκδοσης: G.K. Giannakis, Εκδοτικοί εταίροι: V. Bubenik, E. Crespo, Chr. Golston, A. Lianeri, S. Luraghi, S. Matthaios, 3 τόμοι, Leiden - Boston: Brill 2014, τόμ. 3, 63-76.

27. 2014. "6. Philologie", στο: B. Zimmermann, A. Rengakos (επιμ.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, 2. Bd.: Die Literatur der klassischen und hellenistischen Zeit (Handbuch der Altertumswissenschaft VII/2), München: C.H. Beck 2014, 502-553.

28. 2015. "Zur Typologie des Publikums in der Zweiten Sophistik nach dem Zeugnis der Attizisten: 'Zeitgenössische' Sprechergruppen im Onomastikon des Pollux", στο: Lemmata. Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis (Lemmata. Essays in Honour of Christos Theodoridis), επιμ. M. Tziatzi, M. Billerbeck, F. Montanari και K. Tsantsanoglou, Berlin - New York: de Gruyter 2015, 286-313.

29. 2015. "Greek Scholarship in the Imperial Era and Late Antiquity", στο: Brill's Companion to Ancient Greek Scholarship, επιμ.: F. Montanari, S. Matthaios και A. Rengakos, τόμοι 2, Leiden - Boston: Brill 2015, τόμ. 1: 184-296. 

ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

1. Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (DNP), επιμ. H. Cancik– H. Schneider, τόμοι 1-16, Στουτγάρδη/Βαϊμάρη: Metzler 1996-2004:

„Munatios«, „Nikanor [12] aus Alexandreia“, „Nikokles [5] aus Sparta“, „Palamedes [2]“, „Parthenios [2]“, „Pausanias [9]“, „Philemon [5]“, „Phrynichos [4]“, „Poseidonios [2]“, „Ptolemaios [60] von Alexandreia (Epithetes)“, „Ptolemaios [61] Pindarion“, „Ptolemaios [62]“, „Ptolemaios [63] aus Askalon“, „Ptolemaios [64] Chennos“, „Seleukos [14] aus Emesa“, „Sophokleios“, „Sosibios [3]“, „Theagenes [2] aus Rhegion“, „Theagenes [4] aus Knidos“, „Theodoros [17]“, „Theodosios [3]“, „Theopompos [5] C. Julius“, „Thoas [6] aus Ithaka“, „Timaios [5]“, „Timotheos [14] von Gaza“, „Tryphon [7]“, „Vestinus [3] L. Iulius“, „Viermännerkommentar“, „Xenokritos [3]“, „Zenodoros [2]“, „Zenodotos [4] aus Alexandreia“, „Zenodotos [5] aus Mallos“, „Zenodotos [8] Philetairos“, „Zenon [14] von Myndos“, „Zoilos [1]“, „Zoilos [8]“, „Zosimos [6] aus Askalon“.

2. Encyclopedia of Language and Linguistics (ELL), επιμ. K. Brown, 2η έκδοση, τόμοι 1-14, Οξφόρδη: Elsevier 2006:

„Du Cange, Charles du Fresne, Sieur (1610-1688)“, „Planudes, Maximus (1260-1310)“, „Stephanus, Henricus (1531-1598)“.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. 2005 G.W. Most (επιμ.), Commentaries – Kommentare, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999 (Aporemata 4), στο: Grazer Beiträge 24, 2005, 365-370.

2. 2005 D.M. Schenkeveld, A Rhetorical Grammar. C. Iulius Romanus, Introduction to the Liber De Adverbio as incorporated in Charisius’ Ars Grammatica II.13. Edition with Introduction, Translation and Commentary (Mnemosyne Supplements 247), Λέιντεν/Βοστώνη: Brill 2004, στο: Historiographia Linguistica 32.3, 2005, 349-357.

3. 2008 D. Cufalo (εκδ.), Scholia Graeca in Platonem. I: Scholia ad dialogos I-VII continens (Pleiadi 5.1), Ρώμη: Edizioni di Storia e letteratura 2007, στο: Bryn Mawr Classical Review 2008.11.29: http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-11-29.html

4. 2009 "Einführung in die griechische Philologie und Grammatik der Antike. Präsentation eines antiken Fachgebiets - aber ohne Theorie?". Βιβλιοκρισία του: E. Dickey, Ancient Greek Scholarship: a Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical Treatises, from Their Beginnings to the Byzantine Period (American Philological Association. Classical Resources Series 7), Οξφόρδη/Νέα Υόρκη: Oxford University Press, στο: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 19.1, 2009, 148-160.

5α. 2010 "Antike Grammatik im rhetorischen und literaturtheoretischen Kontext. Das Beispiel des Dionysios von Halikarnass". Βιβλιοκρισία του: C. de Jonge, Between Grammar and Rhetoric. Dionysius of Halicarnassus on Language, Linguistics and Literature (Mnemosyne Supplements 301), Λέιντεν/Βοστώνη: Brill 2008, στο: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 20.2, 2010, 295-304.

5β. 2011 C. de Jonge, Between Grammar and Rhetoric. Dionysius of Halicarnassus on Language, Linguistics and Literature (Mnemosyne Supplements 301), Λέιντεν/Βοστώνη: Brill 2008, στο: Gnomon 83, 2011, 197-202.

6. 2009 " 'Or dnen' und 'Tradieren'. Zu den Grundlagen der Historiographie der Linguistik". Παρουσίαση του: XX. Internationales Kolloquium des "Studienkreis 'Geschichte der Sprachwissenschaft' (SGdS)" (Laer, BRD, 2.-5. Juli 2009), στο: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 19.2, 2009, 299-304.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

1. 2000 Scholia D in Iliadem, edidit H. van Thiel, adiuverunt N. Conrad et S. Matthaios, Proecdosis 2000. Ηλεκτρονική δημοσίευση στη διεύθυνση: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/vanthiel/scholiaD.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. 1996 „Κύριον ὄνομα. Zur Geschichte eines grammatischen Terminus“. International Colloquium: Ancient Grammar: Content and Context. Katholieke Universiteit Leuven, Μάιος 1996.

2. 2000 „Das Wortartensystem der Alexandriner: Entwicklungsgeschichte – Nachwirkung“ και „Die Quellen zur Grammatik Aristarchs“. International Colloquium: History and Historiography of Western Linguistics: Ancient Grammarians. Katholieke Universiteit Leuven, Μάρτιος 2000.

3. 2000 „Das Wortartensystem der Alexandriner: Entwicklungsgeschichte – Nachwirkung“. Διεθνές Συνέδριο: The Origins of European Scholarship. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Απρίλιος 2000.

4. 2001 „Tryphon aus Alexandria: Der erste Syntaxtheoretiker vor Apollonios?“. International Symposium: Theory and Practice of Syntax in Greco-Latin Antiquity. Katholieke Universiteit Leuven, Σεπτέμβριος 2001.

5. 2001 „Die Syntaxtheorie bei den Alexandrinern. Das Beispiel Tryphons aus Alexandria“. «Internationale Konferenz: Geschichte der Sprachwissenschaft in Texten und KonzeptenThe History of Linguistics in Texts and Concepts. Universität Potsdam, Νοέμβριος 2001.

6. 2001 „Klearch oder Kleitarch? Zur Urheber­schaft zweier Glossen in der Klearch-Überlieferung“. Διεθνές Συνέδριο: Hellenistic Philosophy: Clearchus of Soloi. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Δεκέμβριος 2001.

7. 2002 „Aristarch, Dionysios Thrax und die Τέχνη γραμματική“. ΔιεθνέςΣυνέδριο: European Scholarship. History, Methodology, and Beyond. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Μάρτιος 2002.

8. 2002 „Wortbildungstheorien in der alexandrinischen Grammatik“. XIV. Internationales Kolloquium des Studienkreises Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS): Theorien der Wortbildung. Universität Umea, Ιούλιος 2002.

9. 2002 „Παρατηρήσεις στη γλωσσογραφική συλλογή του Κλεάρχου Σολέως“. 15ο Πολιτιστικό τριήμερο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κύπρο: Η Κύπρος στις γραπτές πηγές των αρχαίων χρόνων. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2002.

10. 2003 „Wortbildungstheorien in der alexandrinischen Grammatik“. Colloque international et interdisciplinaire sur les théories de la dérivation et de la composition: Regards croisés sur les mots non simples. Université de Provence (Aix-Marseille I), Département d’études germaniques, Ιούνιος 2003.

11. 2003 „Zur Geschichte des Adverbs in der griechischen, lateinischen und deutschen Grammatik“ (σεσυνεργασίαμετην Aino Kärnä). XV. Internationales Kolloquium des Studienkreises Geschichte der Sprachwissenschaft (SGdS): Projekte, Thesen, Ergebnisse. Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder, Ιούλιος 2003.

12. 2003 „Apollonios Dyskolos, De adverbiis: 120. 1-6, 129.20-21, 137.19, 138.24-25, 142.3-8, 157.19, 161.21-25, 167.21-169.11, 171.11–13“. Séminaire-atelier sur les Adverbes: Apollonius Dyscole. École normale supérieure, Παρίσι, Νοέμβριος 2003.

13. 2003 „Σούδα. Ο χαρακτήρας και η δυναμική ενός βυζαντινού εγκυκλοπαιδικού λεξικού“. 2η Διεθνής Ημερίδα Λεξικογραφίας: Η λεξικογράφηση του ελληνικού πολιτισμού, αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου: Τα σύγχρονα εγκυκλοπαιδικά λεξικά / The Lexi­cography of Greek Culture, Ancient, Medieval and Modern: The Contemporary Encyclopedic Lexica. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2003.

14. 2005 „Textinterpretation und grammatische Argumentation im Kreis der alexandrinischen Philologen“. St. Petersburg International Colloquium: Ancient Grammar and its Posterior Tradition. St. Petersburg Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Institute for Linguistic Studies and Institute of History, 20-23 Απριλίου 2005.

15. 2005 „Alexandrer der Paphier – Archelaos der Zyprer. Zwei Schattenfiguren der antiken Mythographie- und Philologiegeschichte“. Διεθνές Συνέδριο: Hellenism in Cyprus, from Stasinos to Demonax. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 22-25 Σεπτεμβρίου 2005.

16. 2007 „Antiattizistische Reflexe in der spätantiken und byzantinischen Lexiko­graphie der griechischen Sprache“. Studienkreis Geschichte der SprachwissenschaftHenry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas: Joint International Conference: Sprachlehre und Sprachpflege. University of Helsinki, Departemt of Classics & Department of German Philology, 18-21 Ιουλίου 2007.

17. 2008 „Κοινή και αττικισμός στο λεξικό του Ησυχίου“. Ημερίδα στο πλαίσιο της Expolangues2008: Ζητήματα γλωσσικής αλλαγής: Από την Κοινή στη Νέα Ελληνική. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Παρίσι 8 Φεβρουαρίου 2008.

18. 2008 „Die Grammatik-Definition des Eratosthenes aus Kyrene“. 11th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS XI), University of Potsdam, 28 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2008.

19. 2008 „Eratosthenes aus Kyrene: Lesarten seiner ‘Grammatik’-Definition“. 2nd Trends in Classics International Conference: Language – Text – Literature: Archetypes, Concepts and Contents of Ancient Scholarship and Grammar. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Κλασικών Σπουδών – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2008.

20. 2009 "Sprach- und Kulturwandel im Spiegel der antiken griechischen Lexikographie". FIEC 2009: 13th Conference of the International Federation of the Societies of Classical Studies. Προσκεκλημένος ομιλητής της ενότητας: Literature of Knowledge. Διοργάνωση: Mommsen Gesselschaft. Humboldt-Universität zu Berlin. Βερολίνο, 24-29 Αυγούστου 2009. 

21. 2012 „Sprachvielfalt in der attizistischen Lexikographie. Anonyme Sprecher- und Autorengruppen im Onomastikon des Pollux“. XXIII Internationales Kolloquium des Studienkreises Geschichte der Sprachwissenschaft: "Diversitas linguarum. Sprach(en)vielfalt und sprachliche Diversität von der Antike bis zur Gegenwart". Catholic University of Leuven (Organisators: Pierre Swiggers, Toon van Hal, Angelika Rüter), 23-26 Αυγούστου 2012.

22. 2014 "Grammatici certant: on the theoretical background and the historiographical presuppositions of the analogy vs. anomaly controversy". Journée d’études sur "L’analogie". Διογρανωτές: Alessandro Garcea (Université de Paris IV Sorbonne - Istitut Universitaite de France) - Daniel Petit (École Normale Supérieure - École pratique des hautes études), Paris, 17 Mαΐου 2014, Université de Paris IV Sorbonne, Maison de la Recherce.   

23. 2014 "Streitigkeiten im Grammatikunterricht. Zum theoretischen Hintergrund und zu den historiographischen Voraussetzungen der Analogie-Anomalie-Kontroverse". XXV. Internationales Kolloquium des Studienkreises ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’ (SGdS). Διογρανωτές: Casper C. de Jonge (Leiden University) - Gijsbert Rutten (Leiden University) - Angelika Rüter (SGdS, Münster), Leiden University, 5-6 June 2014. 

24. 2014 "From Aristotle to generative grammar. Diachronic approaches to the definition of the verbal category". Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Μνήμη Βούλας Κοτζιά. Αριστοτέλης – Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας ̣– Υπομνηματιστές του Αριστοτέλη – Θεωρίες για τη γλώσσα. Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Κλασικών Σπουδών και Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής – Τομέας Φιλοσοφίας. Θεσσαλονίκη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2014, Αμφιθέατρο Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης (Ομιλία σε συνεργασία με τη Μελίτα Σταύρου-Σηφάκη).  

25. 2105. "Den griechischen Akzenten auf der Spur. Varros Traktat De accentibus und Eratosthenes' Zirkumflex-Definition". Colloquium Grammaticum Leydense. Universiteit Leiden, διογράνωση: Ineke Sluiter. Leiden 17-19 Σεπτεμβρίου 2015. 

26. 2016. "Grammatici certant: on the historical conditions and the theoretical presuppositions of the analogy vs. anomaly controversy". Διοργάνωση: Università di Verona – Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche – Dipartimento Culture e Civiltà – Dottorato di Richerca in Studi Filologici, Letterarie e Linguistici (curriculum linguistico): Workshop di Storia della Linguistica. Prof. Dr. Paola Cotticelli. Verona, 12 Μαΐου 2016. 

27. 2016. "Eratosthenes on the Homeric Dual: Ancient Controversies in Theoretical and Historical Context". Διοργάνωση: Omero, Esiodo, Pindaro, Eschilo: Forme e trasmissione dell’esegesi antica. FIRB 2012 – Futuro in Ricerca. Convegno Internazionale. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. Bologna, 23-25 Μαΐου 2016.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• 2001- Μέλος της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης του περιοδικού Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft (Göttingen: Peust & Gutschmidt Verlag).

• 2009- Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Journal of Greek Linguistics (Λέιντεν: Brill).

• Εξωτερικός κριτής ερευνητικών προγραμμάτων του Συμβουλίου Έρευνας του Katholic University of Leuven (Βέλγιο)

• Κριτής άρθρων για τα περιοδικά Classical Philology, Exemplaria Classica, Journal of Greek Linguistics, Rheinisches Museum für Philologie, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica και Trends in Classics

• Κριτής μελετών προς δημοσίευση στο Lessico dei Grammatici Greci Antichi (LGGA), επιμ. F. Montanari (http://www.aristarchus.unige.it/lgga/)

• 1996- Μέλος του επιστημονικού συνδέσμου Studienkreis "Geschichte der Sprachwissenschaft" (SGdS)

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Αρχαίες γλωσσικές θεωρίες

Αρχαία και βυζαντινή λεξικογραφία

Υπομνηματιστική γραμματεία, ιδιαίτερα Ομηρική φιλολογία στην αρχαιότητα

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας

Ερατοσθένης