5ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών


5ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών.

Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014, Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305).

Πρόγραμμα


http://www.eens.org/?page_id=3006