Εξέλιξη της επίκ. καθ. κ. Θ. Παπαδοπούλου στη βαθμίδα του «αναπληρωτή καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με έμφαση στην Αρχαία Τραγωδία»