Αλεξίου Ευάγγελος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997138
Γραφείο: 
213 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Παρασκευή 8.00-10.00

O Ευάγγελος Β. Αλεξίου γεννήθηκε στην Αθήνα ενώ κατάγεται από την Κεράμεια (Β. Εύβοια) και το Νεοχώρι Θεσπιών (Βοιωτία). Αποφοίτησε από το 15ο Λύκειο Αθηνών (1983) και σπούδασε κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών (πτυχίο 1987) και Heidelberg Γερμανίας (διδακτορικό 1994). Μεταδιδακτορικό ερευνητικό του πρόγραμμα στη Heidelberg (1995-1997) χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (DFG). Δίδαξε στη Heidelberg (1997) ενώ υπήρξε επισκέπτης-ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης (1995-1996). Από το 2018 είναι Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1999 συνεργάζεται ως Συγγραφέας διδακτικού υλικού, Σύμβουλος-Καθηγητής και Συντονιστής με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η ρητορική, η βιογραφία, η δεύτερη και τρίτη σοφιστική και ο κόσμος των ιδεών της αρχαιότητας.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων (1) Ruhm und Ehre. Studien zu Begriffen, Werten und Motivierungen bei Isokrates, Heidelberg 1995 (Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften 93, Winter Verlag), (2) Ισοκράτης Εὐαγόρας. Ερμηνευτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005 (University Studio Press), (3) Πλουτάρχου Παράλληλοι Βίοι. Η προβληματική των θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων, Θεσσαλονίκη 2007 (University Studio Press), (4) Der Euagoras des Isokrates. Ein Kommentar, Berlin 2010 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 101, De Gruyter Verlag), (5) του κεφαλαίου για τη Ρητορική του 4ου αι. π.Χ. ως "Die Rhetorik des 4. Jahrhunderts", στο: B. Zimmermann/A. Rengakos (επιμ.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, 2oς τόμος, München 2014, 734-859, (6) Ρητορική και Ιδεολογία: Ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας στον Ισοκράτη και σε συγχρόνους του, ΚΕΓ, Θεσσαλονίκη 2015 (μόνο ηλεκτρονικά), (7) Η ρητορική του 4ου αι. π.Χ. Το ελιξίριο της δημοκρατίας και η ατομικότητα, Αθήνα 2016 (εκδ. Gutenberg), (8) Greek Rhetoric of the 4th Century BC. The Elixir of Democracy and Individuality, Berlin 2020 (De Gruyter Verlag), ενώ έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών για τον Θουκυδίδη, τον Ισοκράτη, τον Λυσία, τον Ξενοφώντα, τον Πλούταρχο, τον Δίωνα Χρυσόστομο και τον Ιουλιανό.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1983-1987: Σπουδές Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών (Βαθμός πτυχίου: άριστα, 9.04)

   Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

   Υποτροφία Κληροδοτήματος Παπαδάκη

   Υποτροφία Goethe Institut Αθηνών

   Υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

1988-1994: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Heidelberg Γερμανίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών

1989-1990: Eπιστημονικός βοηθός (Wissenschaftliche Hilfskraft) στον Prof. Dr. A. Dihle

1994: Αναγόρευση σε Dr. phil. Επόπτης Καθηγητής: Prof. Dr. H. Görgemanns

   Διδακτορική διατριβή με βαθμό summa cum laude: Ruhm und Ehre: Studien zu Begriffen, Werten und Motivierungen bei Isokrates

  16 Ιουνίου 1994: Προφορική εξέταση (Rigorosum) στην Αρχαία ΕλληνικήΦιλολογία (εξεταστής: Prof. Dr. H. Görgemanns), στη Λατινική Φιλολογία (εξεταστής: Prof. Dr. H.-A. Gärtner) και στην Αρχαία Ιστορία (εξεταστής: Prof. Dr. F. Gschnitzer)

  Υπότροφος του κληροδοτήματος Α. Λοβέρδου (Ακαδημία Αθηνών) και του DAAD (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών)

1994-1997:  Μεταδιδακτορικό Eρευνητικό Πρόγραμμα του Γερμανικού Ιδρύματος Eρευνών (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

  Θέμα: Untersuchungen zum Affekt der Orge in Plutarchs Bioi

1997:   Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Heidelberg, Τομέας Κλασικών Σπουδών

1995-1996:  Visiting Scholar στο Columbia University (Νέα Yόρκη)

1997-1999:  Καθηγητής φιλόλογος στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

1999-2014:  Eπίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2014-2018:  Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2018 κ.ε.:  Καθηγητής Αρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2000 κ.ε.:  Σύμβουλος - Καθηγητής και Συντονιστής στο Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2013 κ.ε.: Επισκέπτης Καθηγητής στο πλαίσιο του Erasmus στα πανεπιστήμια Saarbrücken (2013, 2018), Hamburg (2013), Tübingen (2016, 2017), Bochum (2016), Mainz (2018), Rostock (2017, 2019)

2020: Βραβείο Αριστείας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

ΔΗΜΟΣΙEΥΜΑTΑ

 A. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Ruhm und Ehre: Studien zu Begriffen, Werten und Motivierungen bei Isokrates, Bibliothek der Klassischen Altertumswissenschaften 93, Winter Verlag, Heidelberg 1995, σελ. 272

 Βιβλιοκρισίες: M. Vallozza, Gnomon 72 (2000) 101-102; W. Stockert, Wiener Studien 112 (1999) 235; M. Erler, Anzeiger fuer die Altertumswissenschaft 51 (1998) 72-73; P. Demont, Revue des Etudes Grecques 112 (1999) 765-766; J. Signes Codoner, Emerita 65 (1997) 355-358; Α. Ρεγκάκος, Ελληνικά 47 (1997) 227-228; U. Walter, Gymnasium 103 (1996) 262-264

2. Ισοκράτης, Ευαγόρας. Ερμηνευτική έκδοση, University Studio Press, Thessaloniki 2005, σελ. 259

Βιβλιοκρισίες: Κ. Αποστολάκης, Εν κύκλω 1 (2009) ηλεκτρ. περιοδ.; J. Gruskova, Wiener Studien 120 (2007) 308; A. Markantonatos, Bryn Mawr Classical Review 2007.13.02; Ι. Περυσινάκης, Ελληνικά 56 (2006) 395-399; Θ. Παππάς, Τεκμήριον 6 (2006) 229-233

3. Πλουτάρχου Παράλληλοι Βίοι. Η προβληματική των θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 348

Βιβλιοκρισία: J. Beneker, The Classical Review 62 (2012) 450-452

4. Der Euagoras des Isokrates. Ein Kommentar, Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 101, De Gruyter Verlag, Berlin 2010, σελ. 238

Βιβλιοκρισίες: P. Roth, Gnomon 84 (2012) 73-75; T. Haegg, Bryn Mawr Classical Review 2011.06.24

5. Το κεφάλαιο Die Rhetorik des 4. Jahrhunderts, στο: Β. Ζιmmermann/A. Rengakos (επιμ.), Handbuch der griechischen Literatur der Antike, 2ος τόμος, Munchen 2014, 734-859

6. Ρητορική και Ιδεολογία: Ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας στον Ισοκράτη και σε συγχρόνους του, ΚΕΓ, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 69

7. Η ρητορική του 4ου αι. π.Χ. Το ελιξίριο της δημοκρατίας και η ατομικότητα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2016, σελ. 584

         Βιβλιοκρισία: A. Kapellos, Erga-Logoi 5 (2017) 1-8

8. Greek Rhetoric of the 4th Century BC. The Elixir of Democracy and Individuality, De Gruyter Verlag, Berlin 2020, σελ. 377

         Βιβλιοκρισία: M. Edwards, Sehepunkte 20 (2020) Nr 12

 

Β. ΑΡΘΡΑ

1. «Τιμή, δόξα και καλοκαγαθία εις τον Ισοκράτη: Περὶ Ἀντιδόσεως§§ 275-285», Πλάτων 47/48 (1995/96) 68-79

2. «Η παρουσία του Ομήρου στο έργο του Ισοκράτη. παιδεία και πολιτική προπαγάνδα», ΟΜΗΡΙΚΑ. Από τα Πρακτικά του Η΄ Συνεδρίου για την Οδύσσεια, Ιθάκη 1998, 283-298

3. «Οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης. Plutarch Consolatio ad uxorem 608C und die Umdeutung eines Homerverses», Mnemosyne 51 (1998) 72-75

4. «On APATHEIA in Plutarch’s Lives», στο: M. Baumbach/H. Köhler/A. M. Ritter (επιμ.), MOUSOPOLOS STEPHANOS. Festschrift für Herwig Görgemanns, Heidelberg 1998, 380-389

5. «Zur Darstellung der ORGE in Plutarchs Bioi», Philologus 143 (1999) 101-113

6. «Parallelität und die moralischen Ziele Plutarchs: Coriolanus und Alkibiades», Hermes 127 (1999) 61-74

7. «Die Funktion der Homerzitate in Plutarchs Biographien», στο: A. Haltenhoff/F.-H. Mutschler (επιμ.), HORTUS LITTERARUM ANTIQUARUM. Festschrift für Hans Armin Gärtner, Heidelberg 2000, 51-65

8. «Enkomion, Biographie und die “unbeweglichen Statuen”: Zu Isokrates Euagoras 73-76 und Plutarch Perikles 1-2"», Classica et Mediaevalia 51 (2000) 103-117 (= «Εγκώμιο, βιογραφία και τα “ακίνητα αγάλματα“. Ισοκράτης, Εὐαγόρας 73-76 και Πλούταρχος, Περικλῆς 1-2», στο: Α. Βασιλειάδης κ.ά. [επιμ.], Δημητρίῳ στέφανος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτρη Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη 2004, 105-122)

9. «Eστιάζοντας στον πρωταγωνιστή: το βιογραφικό εγκώμιο του Κύρου στην Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία», ΕΕΣΦΠΘ Τμήματος Φιλολογίας 9 (2000-2001) 7-44

10. «Die Kommunikation mit dem Publikum: Dialogszenen bei Isokrates», Würzburger Jahrbücher 25 (2001) 85-98

11. «Λυσίας, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία (16): Η ἠθοποιία ενός Αθηναίου με ολιγαρχικές συμπάθειες», Ελληνικά 51 (2001) 25-41

12. «Η ρητορική στην κλασική αρχαιότητα», στο: Ε. Αλεξίου κ.ά., Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και βυζαντινή φιλολογία, Τόμος Α΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002, 411-444

13. «Ρητορικές τεχνικές και ηθικές επιταγές στον Εὐβοϊκό του Δίωνος Χρυσοστόμου», Ελληνικά 53 (2003) 305-326

14. «Η αρετή ως ύψιστη τέχνη: το παράδειγμα του Περικλή και η παιδεία της πλουτάρχειας βιογραφίας», Ελληνικά 56 (2006) 63-87

15. «Rhetorik, Philosophie und Politik: Isokrates und die homologoumene arete», Rhetorica 25 (2007) 63-87 (= «Ρητορική, φιλοσοφία και πολιτική: ο Ισοκράτης και η ομολογουμένη αρετή», στο: Χ. Μπάλλα [επιμ.], Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική Αθήνα, Ηράκλειο 2008, 127-148)

16. «Eunoia bei Plutarch: von den Praecepta Gerendae Reipublicae zu den Viten», στο: A.G. Nikolaidis (επιμ.), The Unity of Plutarch’s Work. Moralia Themes in the Lives, Features of the Lives in the Moralia, Berlin 2008, 365-386 

17. «Das Proömium des isokrateischen Euagoras und die Epitaphienreden», Würzburger Jahrbücher 33 (2009) 31-52

18. «Plutarchs Lysander und Alkibiades als ‚Syzygie‘. Ein Beitrag zum moralischen Programm Plutarchs», Rheinisches Museum 153 (2010) 323-352

19. «Εμείς οι Φιλόλογοι και ο διαλεκτικός ανθρωπισμός», Φιλολογική Πρωτοχρονιά 67 (2010) 241-245

20. «Isokrates De bigis und die Entwicklung des Prosa-Enkomions», Hermes 139 (2011) 316- 336

21. «Die Formung des griechischen Menschen: η κλασική φιλολογία του Werner Jaeger και το παράδειγμα του Ισοκράτη», Διεθνές Συνέδριο Werner Jaeger: Ελληνική Παιδεία και Χριστιανισμός στο έργο ενός ουμανιστή του 20ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 2012 (υπό δημοσίευση)

22. «Philotimia oder Pleonexia als κακίστη δαιμόνων? Dion von Prusa 17,9 und die geistesgeschichtlichen Konturen eines euripideischen Verses», Rheinisches Museum 156 (2013) 47-73

23. «Ο Βίος Ἀντωνίου του Πλουτάρχου και το Ἀπολείπειν ὁ θεὸς Ἀντώνιον του Καβάφη», Φιλόλογος 151 (2013) 44-57

24.  «ἀρχὴ τῆς θαλάττης – ἀρχὴ τῶν κακῶν; Θουκυδίδειες – Ψευδοξενοφώντειες ανταγωνιστικές αξίες και η ρητορική της πλεονεξίας στον Ισοκράτη», Ελληνικά 63 (2013-14) 7-28 (= σε συντομευμένη μορφή «Ἀρχὴ τῆς θαλάττης – ἀρχὴ τῶν κακῶν? Kompetitive Motivationen bei Thukydides, Ps.-Xenophon und Isokrates», στο: C. Kugelmeier [επιμ.],Translatio humanitatis. Festschrift zum 60. Geburtstag von Peter Riemer, St. Ingbert 2015, 349-368 = Historika. Studi di storia greca e romana. Great is the Power of the Sea 5 [2016] 405-421)

25. «Θεοδικία στον Πλούταρχο: από το Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων στους Παραλλήλους Βίους», στο:  Ι. Κουρεμπελές κ.ά. (επιμ.), Ανθρώπινος πόνος και υπαρξιακός προβληματσιμός, Θεσσαλονίκη 2013, 35-53

26. «Ο πρωταγωνιστής επί σκηνής: η αλληλεπίδραση του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου στον Πλούταρχο», στο: Λ. Αθανασάκη/Τ. Νικολαΐδης/Δ. Σπαθάρας (επιμ.), Ιδιωτικός βίος και δημόσιος λόγος στην ελληνική αρχαιότητα και τον διαφωτισμό, Ηράκλειο 2014, 341-377

27. «Μεταξύ φιλολογίας και θρησκείας: Λουκιανός ο Σαμοσατεύς, "βλάσφημος ή σατιρικός";», Φιλόλογος 157 (2014) 353-364

28. «Ρητορική και φιλοσοφία. Η σατιρική παρώδηση του Μ. Κωνσταντίνου στο Συμπόσιον ή Κρόνια του Ιουλιανού Παραβάτη», Πλάτων 60 (2015) 367-397

29. «The Rhetoric of Isocrates' Evagoras: History, Ethics and Politics», στο: Ch. Bouchet/P. Giovanelli-Jouanna (επιμ.), Isocrate. Entre jeu rhetorique et enjeux politiques, Lyon 2015, 47-61

30. «Die Spiegelfunktion der isokratischen Rhetorik: Der lakonisierende Schüler und die Pleonexie großen Stils», στο: M. Tziatzi κ.ά. (επιμ.), Lemmata. Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis, Berlin 2015, 73-90

31. Βιβλιοκρισία, Wolfgang Will, Demosthenes, Darmstadt 2013, Gnomon 88 (2016) 421-427

32. «Isokrateszitate in der aristotelischen Rhetorik und das "Schweigen" ueber Demosthenes», Hermes 144 (2016) 401-418

33. «Isokrates’ Panathenaikos und intentionale Geschichte» (Βιβλιοκρισία στο C. Brunello, Storia e paideia nel Panatenaico di Isocrate, Roma 2015), Histos 11 (2017) 22-28

34. «Divisions in Greek Culture: Cultural Topoi in Plutarch’s Biographical Practice», στο: A. Georgiadou/K. Oikonomopoulou (επιμ.), Space, Time and Language in Plutarch, Berlin 2017, 229-236  

35. «Η παραδειγματική λειτουργία του μύθου των Αιακιδών στον Εὐαγόραν του Ισοκράτη», στο: Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Αυνεδρίου Αρχαία Κυπριακής Γραμματείας: Η Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία ανά τους αιώνες, Λευκωσία 2017, 141-164

36. «Tόπος ἐγκωμιαστικός (Polybius 10.21.8): the Εncomium on Philopoemen and its Ιsocratic Βackground», στο: Ν. Miltsios/M. Tamiolaki (επιμ.), Polybius and his Legacy: Tradition, Historical Representation, Reception, Berlin 2018, 241-255 

37. Σαραντίδου, Ε./Αλεξίου, Ε., «Η λειτουργία κατόπτρου και το εννοιοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών: ο  Ὑπὲρ Μαντιθέου του Λυσία», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) 191-202

38.  «Competitive Values in Isocrates and Xenophon: Aspects of Philotimia», στο: M. Tamiolaki (επιμ.), Special Issue. Xenophon and Isocrates. Political Affinities and Literary Interactions, Trends in Classics 10, Berlin 2018, 114-133

39.«Die Wurzeln der europäischen Rhetorik: Der Logos als Bild der Persönlichkeit bei Isokrates», στο: N. Gutenberg/P. Riemer unter Mitarbeit von A. Karanasiou (επιμ.), Detailstudien zur Fakten- und Theoriegeschichte der europäischen Rhetorik, Berlin 2018, 87-104

40. «Rhetoric, Poetry and the agelaioi sophistai: The innovative Isocrates», στο: A. Markantonatos/E. Volonaki (επιμ.), Poet and Orator. A Symbiotic Relationship in Democratic Athens, Trends in Classics 74, Berlin/Boston 2019, 305-327

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. «Η παρουσία του Ομήρου στο έργο του Ισοκράτη: παιδεία και πολιτική προπαγάνδα». Η΄ Διεθνές Συνέδριο για την Οδύσσεια, ΟΜΗΡΙΚΑ, Ιθάκη, Σεπτέμβριος 1996

2. «Ρητορική, Φιλοσοφία και Πολιτική: ο Ισοκράτης και η ὁμολογουμένη ἀρετή». Διεθνές Συνέδριο, The Interface between Philosophy and Rhetoric, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2004

3. «Τα Αρχαία Ελληνικά στη Μέση Εκπαίδευση». Ανακοίνωση σε Ημερίδα της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, Αθήνα 2004

4. «Η αρετή ως ύψιστη τέχνη: το παράδειγμα του Περικλή και η παιδεία της πλουτάρχειας βιογραφίας». Ε΄ Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Θήβα 2005

5. «Eunoia bei Plutarch: von den Praecepta Gerendae Reipublicae zu den Viten». VIIth International Conference of the International Plutarch Society, The Unity of Plutarch’s Work. Moralia Themes in the Lives, Features of the Lives in the Moralia, Ρέθυμνο 2005

6. «Eunoia bei Plutarch: von den Praecepta Gerendae Reipublicae zu den Viten». Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Χαϊδελβέργη 2005

7. «Η κλασική παιδεία: μια διαλεκτική σχέση με την αρχαιότητα». Εισήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου Η Ευκλείδεια Γεωμετρία. Μια διαθεματική προσέγγιση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2006

8. «Ο πρωταγωνιστής επί σκηνής: η αλληλεπίδραση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου στον Πλούταρχο». Ανακοίνωση στο συνέδριο προς τιμήν της Ι. Γιατρομανωλάκη, Μεταπλάσεις του ιδιωτικού βίου στον δημόσιο λόγο, Ηράκλειο 2009

9. «Ἀπολείπειν ὁ θεὸς Ἀντώνιον: ο ανθρωπισμός του Πλουτάρχου». Διάλεξη στις εκδηλώσεις του συλλόγου Δειπνοσοφισταί του ΑΠΘ, Νοέμβριος 2007 και ανακοίνωση στο 6ο διεθνές συνέδριο της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά 2010

10. «Ἀρχὴ τῆς θαλάσσης ἀρχὴ τῶν κακῶν: η θουκυδίδεια και ψευδο-ξενοφώντεια Realpolitik και η ρητορική της πλεονεξίας στον Ισοκράτη». Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο αρχ. ιστορίας μέγα τὸτῆς θαλάσσης κράτος, Διεθνές Ινστιτούτο Αρχαίας Ιστορίας Σωσίπολις, Πύργος 2010 

11. «Θεοδικία στον Πλούταρχο: από το Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων στους Παραλλήλους Βίους». Ανακοίνωση στο Β΄ πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο, Ανθρώπινος πόνος και υπαρξιακός προβληματισμός, Λαγκαδάς 2011

12. «Die Formung des griechischen Menschen: η κλασική φιλολογία του Werner Jaeger και το παράδειγμα του Ισοκράτη». Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Werner Jaeger: Ελληνική Παιδεία και Χριστιανισμός στο έργο ενός ουμανιστή του 20ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 2012

13. «Μεταξύ φιλολογίας και θρησκείας: Λουκιανός ο Σαμοσατεύς, βλάσφημος ή σατιρικός;» Ανακοίνωση στο Γ’ πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο, Επιστήμη και Θρησκεία μεταξύ διαλόγου και πολεμικής, Θεσσαλονίκη 2012

14. «Philotimia oder Pleonexia als κακίστη δαιμόνων? Dion von Prusa 17,9 und die geistesgeschichtlichen Konturen eines euripideischen Verses», Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Saarbrücken στο πλαίσιο του Erasmus, Ιούλιος 2012

15. «Thukydideische Motivationen und die Rhetorik der Pleonexie bei isokrates», Διάλεξη στο πλαίσιο του Erasmus στο πανεπιστήμιο Hamburg, Ιούνιος 2013

16. «The Rhetoric of Isocrates’ Evagoras: History, Ethics and Politics», Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Isocrate: entre jeu rhétorique et enjeux politiques, Lyon Γαλλία Ιούνιος 2013

17. «Der Logos als Bild der Persönlichkeit: Die Kultur der Rhetorik bei Isokrates», Ανακοίνωσηστο Διεθνές Συνέδριο Rhetorik in Europa, Saarbrücken Γερμανία Οκτώβριος 2013

18. «Η φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης», Διάλεξη στο Σχολείο Ανατόλια Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

19. «Θρησκεία και εξουσία στον Ευαγόρα του Ισοκράτη: ένα παράδειγμα αρχαιοελληνικής ηθικής σκέψης», Ανακοίνωση στο Δ' Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Θρησκεία - Εξουσία - Άνθρωπος, Ιούνιος 2013

20. «Λογοτεχνική σάτιρα τον 4ο μ.Χ. αιώνα: η παρώδηση του Μ. Κωνσταντίνου στο Συμπόσιον ή Κρόνια του Ιουλιανού Παραβάτη», Ανακοίνωση στο Διεθνές  Συνέδριο  Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εποχή του. 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2013

21. «Τα παρεξηγημένα Αρχαία Ελληνικά και η Μέση Εκπαίδευση», Ομιλία στο Λύκειο Θέρμης (2014), επιμόρφωση στο Γυμνάσιο Πανοράματος (2015), στο Γυμνάσιο και Λύκειο Πυλαίας (2016), στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας (2017). Ανακοίνωση στο Συνέδριο Η Παιδεία Σήμερα, Αρχαία Ελληνικά – Διδακτική μεθοδολογία – Δυσλεξία, Καβάλα 2017 και σε ημερίδα για τα Αρχαία Ελληνικά στο 2ο ΓΕΛ Πυλαίας, Φεβρουάριος 2019

22. Γ. Παπαδάκη. Μούσας Άγγιγμα. Ένα απάνθισμα δεκατριών αιώνων ελληνικής ποίησης (8ος-6ος αι. π.Χ. και 4ος αι π.Χ.-6ος αι. μ.Χ). Βιβλιοπαρουσίαση στη Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (10/5/2014) 

23.«Divisions in Greek Culture: Cultural topoi in Biographical Practice». Ανακοίνωση στο Διεθνές  Συνέδριο για τον Πλούταρχο της International Plutarch Society, Δελφοί 2014

24.«Μεταξύ ανταγωνισμού και αναγνώρισης: Ο Ισοκράτης στη Ρητορική του Αριστοτέλη», Ανακοίνωση στο Διεθνές  Συνέδριο  προς τιμήν της Βούλας Κοτζιά, Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2014 

25. «Η παραδειγματική λειτουργία του μύθου των Αιακιδών στον Ευαγόρα του Ισοκράτη». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία, Λευκωσία 2015

26. «Αρχαία ελληνικά και σύγχρονος διαλεκτικός ανθρωπισμός». Κεντρική ομιλία σε Διεθνές ιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2015

27.  «Die Rhetorik des isokratischen Euagoras: Geschichte, Ethik und Politik». Διαλέξεις στο πλαίσιο του Erasmus στα πανεπιστήμια Tuebingen, Bochum και Rostock και προσκεκλημένος Καθηγητής στα πανεπιστήμια Goettingen και Muenster 2016-2017

28. «Αρχαία ρητορική: από τον δυναστικό λόγο του Γοργία στο ελιξίριο της δημοκρατίας». Ανακοίνωση σε ημερίδα γα τη ρητορική, Παν/μιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2016, και μάθημα στο μεταπτυχιακό της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2017

29. «Τόπος ἐγκωμιαστικός (Polybius 10.21.8): the Encomium on Philopoemen and its Ιsocratic Background». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο για τον Πολύβιο, Θεσσαλονίκη 2016

30. «Εμείς οι φιλόλογοι και τα Αρχαία Ελληνικά». Ανακοίνωση στην Ημερίδα της Επιτροπής Σπουδών του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη 2016) και σεμινάριο Φιλολόγων Κοζάνης (Πτολεμαΐδα 2017)

31. «Η λειτουργία κατόπτρου και το εννοιoκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών». Ανακοίνωση μαζί με την Ε. Σαραντίδου σε ημερίδα του Τομέα Γλωσσολογίας ΑΠΘ, Απρίλιος 2017

32. «Κίνδυνοι και προοπτικές της ατομικότητας. Από τον Ετεοκλή του Ευριπίδη στον Αλκιβιάδη και τον Ευαγόρα του Ισοκράτη». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίο δράμα, δίκαιο και πολιτική, στη Νομική Σχολή ΑΠΘ, Μάιος 2017

33. «Ποίηση, ρητορική και οι ἀγελαῖοι σοφιστές. Ο νεωτεριστικός Ισοκράτης». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο για το δράμα και τη ρητορική στην Καλαμάτα, Οκτώβριος 2015 και στο Colloquium μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων στην Κομοτηνή, Ιούνιος 2017

34. «Griechisch, dialektischer Humanismus und die Gegenwart: aus der Perspektive eines neugriechischen Klassischen Philologen», Saarbrücken 2018

35. «Thukydideische Motivationen und die Rhetorik der Pleonexie bei Isokrates». Διαλέξεις στο πλαίσιο του Erasmus στα πανεπιστήμια Tuebingen 2017, Mainz 2018, Rostock 2019

36. «Ὁ λόγος δυνάστης μέγας, ὁ λόγος εἴδωλον ψυχῆς: η ηθική της ρητορικής». Ανακοίνωση σε ημερίδα για τη ρητορική στο 2ο ΓΕΛ Πυλαίας, Μάρτιος 2019

37. «Εμείς οι φιλόλογοι, διαλεκτικός ανθρωπισμός και η εξέλιξη της ρητορικής». Διάλεξη-Σεμινάριο στο Τμήμα Φιλολογίας στην Κομοτηνή, Μάρτιος 2019

38. «Τα παρεξηγημένα Αρχαία Ελληνικά και η Μέση Εκπαίδευση: η αναγκαιότητα ενός διαλεκτικού ανθρωπισμού». Ανακοίνωση σε Ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών για την ενίσχυση των Αρχαίων Ελληνικών, Αθήνα  Δεκέμβριος 2019

39. «Αρχαία ελληνική γλώσσα και διαλεκτικός ανθρωπισμός». Ανακοίνωση σε Διημερίδα της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2020

40. Αρχαία ελληνική φιλολογία και διαλεκτικός ανθρωπισμός». Τηελδιάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιτσήμιο Κύπρου, Απρίλιος 2020

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Αρχαία ρητορική και ιστοριογραφία

2. Ισοκράτης και η ρητορική του 4ου αι. π.Χ.

3. Βιογραφία

4. Δεύτερη σοφιστική  (Πλούταρχος, Δίων Χρυσόστομος, Λουκιανός)

5. Ιουλιανός και τρίτη σοφιστική

6. Ο κόσμος των ιδεών της αρχαιότητας

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χαϊδελβέργης (1991-1992)

2. Μέλος της International Plutarch Society

3. Μέλος της Eταιρείας Βοιωτικών μελετών

4. Μέλος του Συλλόγου των Αποφοίτων Χαϊδελβέργης

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των πρώην Υποτρόφων της DAAD (2012-2018)

6. Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (2009-2013)

7. Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Θέρμης (2012-2013)

8. Εκπρόσωπος των Μελών-ΔΕΠ ΑΠΘ στο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (Φεβρουάριος 2013)

9. Μέλος της Επιτροπής Σπουδών ΑΠΘ (2015-2020)

10. Μέντορας του Τμήματος Φιλολογίας για την ενημέρωση Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

11. Επιμορφωτικά σεμινάρια σε Καθηγητές Φιλολόγους Μέσης Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

12. Επισκέψεις/Διδασκαλίες σε Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για την προβολή του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών (σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας, ερασμική προφορά, εννοιοκεντρικό μοντέλο κλπ.)

13. Επιστημονικά Υπέυθυνος και Διδάσκων στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ "Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό αντικείμενο και διδακτικές προσεγγίσεις".

14. Επιστημονικά Υπέυθυνος και Διδάσκων στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ "Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία: Φιλολογία, Αρχαιολογία και καινοτόμες  διδακρτικές τεχνικές".