Λάμαρη Άννα


Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997566
Γραφείο: 
207 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη, 11.00-12.00

Η Άννα Α. Λάμαρη σπούδασε κλασική φιλολογία στα πανεπιστήμια Αθηνών (Πτυχίο 2002), University College London (M.A. 2003) και Α.Π.Θ. (Διδακτορική Διατριβή 2008). Έχει διατελέσει μεταπτυχιακή υπότροφος του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη (2006-2008), μεταδιδακτορική υπότροφος του ΙΚΥ (2009-2010) και του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2011-2012), όπως και ειδική ερευνήτρια στο Center for Hellenic Studies του πανεπιστημίου Harvard (2013-2014). Eίναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος Υποτροφιών του Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου του  Harvard (Pre-doctoral Fellowship Program in Hellenic Studies for Ph.D. Canddates in Classics from Greek Universities). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο αρχαίο ελληνικό δράμα, καθώς και σε ζητήματα θεωρητικά, όπως η παραστασιολογία ή η αφηγηματολογία και η εφαρμογή της στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει εκδώσει τα βιβλία Reperforming Greek Tragedy: Theater, Politics, and Cultural Mobility in the Fifth and Fourth Centuries BC (Trends in Classics Supplementary Volumes 52, De Gruyter: Βερολίνο 2017, ix+198) και Narrative, Intertext, and Space in Euripides’ Phoenissae (Trends in Classics Supplementary Volumes 6, De Gruyter: Βερολίνο /  Νέα Υόρκη 2010, ix+250). Έχει επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Reperformances of Drama in the Fifth and Fourth Centuries BC: Authors and Contexts (Trends in Classics 7.2: De Gruyter) και συνεπιμεληθεί τους τόμους Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature (Trends in Classics Supplementary Volumes 54, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2018, xxvi+498), Fragmentation in Ancient Greek Drama (Trends in Classics Supplementary Volumes 84, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2020, xiv+720). Μερικές από τις μελέτες της είναι οι ακόλουθες:'Ancient Reperformances of Euripides' (στο A. Markantonatos (ed.) Brill's Companion to Euripides, Brill 2020), 'Sympotic Sexuality: The Ambiguity of Seafood in Middle Comedy' (στο  T. Fuhrer / M. Voehler / S. Frangoulidis, Intended Ambiguity, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2020), 'On Types of Fragmentation' (στο A. A. Lamari / F. Montanari / A. Novokhatko, Fragmentation in Ancient Greek Drama, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2020, 59-80), 'Phoenician Women' (στο L. K. McClure, A Companion to Euripides, Wiley Blackwell 2016), 'Madness Narritive in Euripides' Bacchae' (στο P. Kyriakoy / A. Rengakos, Wisdom and Folly in Euripides, De Gruyter: Berlin/Boston 2016), ‘Making meaning: Cross-References and their Interpretation in Thucydides’ Sicilian Narrative’ (στο A. Tsakmakis & M. Tamiolaki (eds.), Thucydides Between History and Literature, De Gruyter: Berlin and New York 2013, 287-307), ‘The Return of the Father: Euripides’ Antiope, Hypsipyle, and Phoenissae’ (στο A. Markantonatos & B. Zimmermann (eds.), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, De Gruyter: Berlin and New York 2012, 219-239), ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narrative of the Argive Expedition Against Thebes’ (στο J. Grethlein & A. Rengakos (eds.), Narratology and Interpretation: the Content of the Form in Ancient Texts, De Gruyter: Berlin and New York 2009, 399-419). Η πιο πρόσφατη έρευνά της αφορά στην έκδοση και τον σχολιασμό αποσπασμάτων κωμικών ποιητών του 4ου αιώνα, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (KomFrag, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg).

 

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
AEΦ 150 ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ 6 ECTS
ΑΕΦ 105 AΡΧAΪKH ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 5 ECTS

ΑΝΝΑ ΛΑΜΑΡΗ

CV

 

                           ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

09.2017–

 

01.2014 – 09.2017

Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΦΕΚ 872/07.09.2017 τ.γ´)

Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 

Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

09.2012 –

ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο                                                                                                                     Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ:

1. A. A. Lamari, Fragmenta Comica: Nausicrates, Nicostratus. Introduction, Translation and Commentary,τομ. 16.6, Verlag Antike: Χαϊδελβέργη (υπό δημοσίευση 2021). https://www.komfrag.uni-freiburg.de/baende_liste

2. A. A. Lamari,Reperforming Greek Tragedy: Theater, Politics, and Cultural Mobility in the Fifth and Fourth Centuries BC, Trends in Classics Supplementary Volumes 52, De Gruyter: Βερολίνο2017, ix+198. https://www.degruyter.com/view/product/4953

3. A. A. Lamari, Narrative, Intertext, and Space in Euripides’ Phoenissae, Trends in Classics Supplementary Volumes 6, De Gruyter:  Βερολίνο/ ΝέαΥόρκη2010, ix+250. https://www.degruyter.com/view/product/63096

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ (ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ):

1. A. A. Lamari / E. Stewart (επιμ.), Departing the Polis: Travel, Travellers and Panhellenism in the Extant Plays and Fragments of Greek Drama (υπό δημοσίευση 2021).

2. A. A. Lamari / F. Montanari / A. Novokhatko (επιμ.), Fragmentation in Ancient Greek Drama,Trends in Classics Supplementary Volumes, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2020, xiv+683.

https://www.degruyter.com/view/product/540562

3. A. Kampakoglou / A. Novokhatko (επιμ.), μετησυνεργασίατωνE. Bakola, A. Lamari, F. Maier, C. Michel, C. Orth, M. Tamiolaki, Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, Trends in Classics Supplementary Volumes 54, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2018, xxvi+498. 

https://www.degruyter.com/view/product/495335

4. A. A. Lamari (επιμ.), Reperformances of Drama in the Fifth and Fourth Centuries BC: Authors and ContextsTrends in Classics 7.2, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2015, x+221.

https://www.degruyter.com/view/j/tcs.2015.7.issue-2/issue-files/tcs.2015.7.issue-2.xml

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:

 1. A. A. Lamari, ‘The Language of Food, the Language of Sex: Sexual Innuendoes in Middle and New Comedy’, στο: G. Kazantzidis / A. Serafim / K. Demetriou (επιμ.), Sex and the Ancient City: Sex and Sexual Practices in Greco-Roman Antiquity (υπό δημοσίευση 2021).
 2. A. A. Lamari, ‘Aeschylus’ travels to Sicily’, στο: A. A. Lamari / E. Stewart (επιμ.), Departing the Polis: Travel, Travellers and Panhellenism in the Extant Plays and Fragments of Greek Drama (υπό δημοσίευση 2021).
 3. A. A. Lamari, ‘Ancient Reperformances of Euripides’, στο: A. Markantonatos (επιμ.), Brill’s Companion to Euripides, Brill: Leiden (υπό δημοσίευση 2020).
 4. A. A. Lamari, ‘Η Μετάληψη στις Βάκχες του Ευριπίδη’, στο: Ε. Γκαστή (επιμ.), Τιμητικός Τόμος για την Ιωάννα Συνοδινού (υπό δημοσίευση 2020).
 5. A. A. Lamari, ‘Sympotic sexuality: The ambiguity of seafood in Middle Comedy (Nausicrates fr. 1 K.-A.)’, στο: T. Fuhrer / M. Voehler / S. Frangoulidis (επιμ.), Intended Ambiguity Trends in Classics Supplementary Volumes, De Gruyter: Βερολίνο/ Βοστώνη 2020).
 6. A. A. Lamari, ‘On Types of Fragmentation’,στο: A. A. Lamari / F. Montanari / A. Novokhatko (επιμ.), Fragmentation in Ancient Greek Drama, Trends in Classics Supplementary Volumes, De Gruyter: Βερολίνο/ Βοστώνη 2020, 59­-80.
 7. A. A. Lamari, ‘Sharp Objects: Metalepsis and the Madness of Ajax’, στο: A. Rengakos / P. J. Finglass / B. Zimmermann (επιμ.), More than Homer knew: Studies on Homer and his ancient commentators, Βερολίνο / Βοστώνη2020, 459-479.
 8. A. A. Lamari, ‘Visual Intertextuality in Ancient Greek Drama: Euripides’ Bacchaeand the Use of the Art Media’, στο: A. Kampakoglou / A. Novokhatko (επιμ.), με τη συνεργασία των E. Bakola, A. Lamari, F. Maier, C. Michel, C. Orth, M. Tamiolaki, Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, Trends in Classics Supplementary Volumes 54, De Gruyter: Βερολίνο/ Βοστώνη 2018, 187-204.
 9. A. A. Lamari, ‘Phoenician Women’, στο: L. K. McClure (επιμ.), A Companion to Euripides, Wiley Blackwell: West Sussex 2016, 258-269.
 10. A. A. Lamari, ‘Madness Narrative in Euripides’ Bacchae’,στο: P. Kyriakou / A. Rengakos (επιμ.), Wisdom and Folly in EuripidesTrends in Classics: Supplementary Volumes 31, De Gruyter: Βερολίνο/ Βοστώνη2016, 241-255.
 11. A. A. Lamari, ‘Aeschylus and the Beginning of Tragic Reperformances’, στο: A. A. Lamari (επιμ.), Reperformances of Drama in the Fifth and Fourth Centuries BC: Authors and ContextsTrends in Classics 7.2, De Gruyter: Βερολίνο/ Βοστώνη2015, 189-206.
 12. A. A. Lamari, ‘Making Meaning: Cross-References and their Interpretation in Thucydides’ Sicilian Narrative’, στο: A. Tsakmakis / M. Tamiolaki (επιμ.), Thucydides Between History and Literature,Trends in Classics: Supplementary Volumes 17, De Gruyter: Βερολίνο/ ΝέαΥόρκη2013, 287-307. 
 13. A. A. Lamari, ‘The Return of the Father: Euripides’ AntiopeHypsipyle, and Phoenissae’,στο: B. Zimmermann / A. Markantonatos (επιμ.), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens,Trends in Classics: Supplementary Volumes 13, De Gruyter: Βερολίνο/ Βοστώνη2012, 219-239.
 14.  A. A. Lamari, ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narrative of the Argive Expedition Against Thebes’, στο:  J. Grethlein / A. Rengakos (επιμ.), Narratology and Interpretation: the Content of the Form in Ancient TextsTrends in Classics: Supplementary Volumes 4, De Gruyter: Βερολίνο/ ΝέαΥόρκη2009, 399-419.
 15. ‘D. W. Berman, Myth and Culture in Aeschylus’ Seven Against Thebes, Rome: Edizioni dell’ Ateneo. 2007. 214 S. (Filologia e Critica. Collana Diretta da Bruno Gentili. 95) ISBN 978-88-8476-131-6 (Pb), 978-88-8476-132-3 (Hb)’, Gnomon 81 (2009) 642-644.
 16. A. A. Lamari, ‘Painting a Song, Singing a Painting: Ecphrasis in Theocritus, Idyll 18’, Seminari Romani di Cultura Greca11.1 (2008) 7-26.
 17. A. A. Lamari, ‘Aeschylus’ Seven Against Thebes vs. Euripides’ Phoenissae: Male vs. Female Power’, Wiener Studien120 (2007) 5-24.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 1. 'Three Fragments of Nausicrates', Fragmenta Comica Workshop, Φράιμπουργκ, 24 Ιουλίου, 2019.
 2. ‘Sympotic Sexuality: the Ambiguity of Seafood in Middle Comedy’, διεθνέςσυνέδριοIntended Ambiguity, Θεσσαλονίκη, 23-26 Μαΐου, 2019.
 3. ‘On Types of Fragmentation’, διεθνέςσυνέδριοFragmented Parts, Coherent Entities: Reconsidering Fragmentation in Ancient Greek Drama, Θεσσαλονίκη, 24-27 Μαΐου, 2018. 
 4. ‘Revisiting Reperformances of Tragedy in the Fifth Century: Some Thoughts’, Special Classics Department Seminar, King’s College London, Λονδίνο, 18 Μαΐου, 2015.
 5. ‘Exploring Visual Intertextuality in Greek Drama’, Gaze, Vision and Visuality in Ancient Greek Literature: Concepts, Contexts and Reception, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Φράιμπουργκ, 4-6 Δεκεμβρίου, 2014. 
 6. ‘Tragic Reperformances in the Fifth Century: An Introductory Presentation’, ομιλίαστοNYU Seminar in the class of P. Meineck, New York University, ΝέαΥόρκη, 27 Μαρτίου, 2014. 
 7. ‘Early Reperformances of Drama in the Fifth Century’, CHS Fellows Symposium, Harvard Center for Hellenic Studies, ΟυάσιγκτονDC, 16 Απριλίου, 2014. Διαθέσιμη στο:http://www.chs-fellows.org/author/alamari/
 8. ‘Back from the Dead: Reperformances of Aeschylus in the Fifth Century BC’, Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, ΕυρωπαϊκόΠολιτιστικόΚέντροΔελφών, 28 Ιουλίου, 2013.
 9. ‘Politically Correct: Reflections on a Euripidean Trilogy’, Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, ΕυρωπαϊκόΠολιτιστικόΚέντροΔελφών, 26 Ιουλίου, 2011.
 10. ‘The Narrative Strategy: Observations on the 7thBook of Thucydides’ History’, διεθνέςσυνέδριοThucydides’ Techniques – Between Historical Research and Literary Representation, Αθήνα, 7-11 Aπριλίου, 2010.
 11. ‘The Return of the Father: Euripides’ AntiopeHypsipyle, and Phoenissae’,διεθνέςσυνέδριοCrisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης, 3-6 Δεκεμβρίου, 2009.
 12. ‘Reconsidering Inter-theatricality: Time, Myth, and Performance’, Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, ΕυρωπαϊκόΠολιτιστικόΚέντροΔελφών, 7-18 Αυγούστου, 2009.
 13. ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narrative of the Argive Expedition Against Thebes’, ομιλίαστοCenter for Ancient Studies, New York University, ΝέαΥόρκη, 21 Απριλίου, 2008. 
 14. ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narration of the Argive Expedition Against Thebes’, διεθνέςσυνέδριοNarratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts, ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης, 6-8 Δεκεμβρίου, 2007.
 15. ‘Painting a Song, Singing a Painting: Ecphrasis in Theocritus, Idyll 18’, διεθνέςσυνέδριοLiterature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome and the Near East, Venice International University, Βενετία, 13-19 Σεπτεμβερίου, 2007.
 16. ‘Aeschylus’ Seven Against Thebes vs. Euripides’ Phoenissae: Male vs. Female Power’, international conference On the Frontier: The Classical Association Annual Conference, University of Newcastle Upon Tyne, Νιουκάστλ, 6-9 Απριλίου, 2006. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΩΣ ΚΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

2019. Κριτής για το διεθνές περιοδικό Classical Quarterly

2019. Κριτής για το διεθνές περιοδικό Frammenti Sulla Scena

2019. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Frammenti Sulla Scena, Centro Studi Sul Teatri Classico, Università degli     Studi di Torino

2018. Κριτής για το διεθνές περιοδικό Classical Journal

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

2015-2020. Εποπτεία 10 διπλωματικών εργασιών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2015- . Εποπτεία 2 διδακτορικών διατριβών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΒΡΑΒΕΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

01.2014-06.2014

Fellowship at the Center for Hellenic Studies, Harvard University, Ουάσινγκτον DC, ΗΠΑ 

09.2014-09.2015

Βραβείο Αριστείας, Επιτροπή Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

02.2012-12.2012

Βραβείο Ενίσχυσης Νέων Επιστημόνων, Επιτροπή Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

09.2011-09.2012

Μεταδιδακτορική Υπότροφος, Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Νίκος – Λύντια Τρίχα 

09.2010-06.2011

Βραβείο Αριστείας, Επιτροπή Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

02.2008-01.2009

Μεταδιδακτορική Υπότροφος, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

09.2006-09.2008

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη- Jules Dassin, Αθήνα

09.2005-09.2007

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Λονδίνο / Λευκωσία

11.2006 

Υποτροφία για τη συμμετοχή στο Advanced Seminar I in the Humanities στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βενετίας (VIU)

09.2007

Υποτροφία για τη συμμετοχή στο Advanced Seminar II in the Humanities στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βενετίας (VIU)

09.2003

Υποτροφία για τη συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Παλαιογραφίας, Δράμα

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2019-           Μετά τα Τρωικά

 

Επιστημονική Υπεύθυνη (ΕΛΙΔΕΚ για Υποψ. Διδακτ.)

https://www.rc.auth.gr/ResearchProgramme/Details/Item/4873896?ReturnToPage=93&pageSize=10

2018-            Fragmenta Comica 

Mέλος Ερευνητικής Ομάδας, Heidelberg Academy of Sciences, Χαιδελβέργη / Albert-Ludwigs University of Freiburg, Φράιμπουργκ

https://www.komfrag.uni-freiburg.de/baende_liste

2013-2014  Gaze, Vision, Visuality in   Ancient Greek Literature

Mέλος Ερευνητικής Ομάδας, Heidelberg Academy of Sciences, Χαιδελβέργη

https://www.altphil.uni-freiburg.de/gaze-conference/downloads/program

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Departing the Polis: Travel, Travellers and Panhellenism in the Extant Plays and Fragments of Greek Drama,σεσυνεργασίαμετονEdmund Stewart, Νότινγκχαμ, Ιούλιος2020.

https://www.nottingham.ac.uk/conference/fac-arts/humanities/classics-and-archaeology/2020-departing-the-polis/index.aspx.aspx

      2. 12thTrends in Classics Classical Conference on Dramatic Fragments, σεσυνεργασίαμετηνΑκαδημίαΕπιστημώντηςΧαϊδελβέργης, Θεσσαλονίκη, Μάιος2018. 

https://www.lit.auth.gr/node/5775

       3. Gaze, Vision and Visuality in Ancient Greek Literature: Concepts, Contexts and Reception(interdiziplinäre und internationale Akademiekonferenz junger Wissenschaftler), Φράιμπουργκ, 4-6 Δεκεμβρίου, 2014.

http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/dt_griech_akademiekonferenz_2014.de.html

        4. Crisis on Stage. Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης, 3-6 Δεκεμβρίου, 2009.

https://www.lit.auth.gr/en/node/2225

 

EΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2012-                   ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ενότητα Ελληνικός Πολιτισμός)

2017-                   Επιστημονική Υπεύθυνη του εξ αποστάσεως ΔΙΑ ΒΙΟΥ Προγράμματος ‘Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα’ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)