Λάμαρη Άννα


Βαθμίδα: 
Eπίκουρη Kαθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997566
Γραφείο: 
207 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 11-12, Παρασκευή 11-12

Η Άννα Α. Λάμαρη σπούδασε κλασική φιλολογία στα πανεπιστήμια Αθηνών (Πτυχίο 2002), University College London (M.A. 2003) και Α.Π.Θ. (Διδακτορική Διατριβή 2008). Έχει διατελέσει μεταπτυχιακή υπότροφος του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη (2006-2008), μεταδιδακτορική υπότροφος του ΙΚΥ (2009-2010) και του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2011-2012), όπως και ειδική ερευνήτρια στο Center for Hellenic Studies του πανεπιστημίου Harvard (2013-2014). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο αρχαίο ελληνικό δράμα, καθώς και σε ζητήματα θεωρητικά, όπως η παραστασιολογία ή η αφηγηματολογία και η εφαρμογή της στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει εκδώσει τα βιβλία Reperforming Greek Tragedy: Theater, Politics, and Cultural Mobility in the Fifth and Fourth Centuries BC (υπό δημοσίευση) και Narrative, Intertext, and Space in Euripides’ Phoenissae (Trends in Classics Supplementary Volumes 6, De Gruyter: Berlin and New York 2010, ix+250). Έχει επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Reperformances of Drama in the Fifth and Fourth Centuries BC: Authors and Contexts (Trends in Classics 7.2: De Gruyter) και συνεπιμεληθεί τον τόμο Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature (Trends in Classics,υπό δημοσίευση). Μερικές από τις μελέτες της είναι οι ακόλουθες:'Ancient Reperformances of Euripides' (στο A. Markantonatos (ed.) Brill's Companion to Euripides, Brill 2017), 'Phoenician Women' (στο L. K. McClure, A Companion to Euripides, Wiley Blackwell 2016), 'Madness Narritive in Euripides' Bacchae' (στο P. Kyriakoy / A. Rengakos, Wisdom and Folly in Euripides, De Gruyter: Berlin/Boston 2016), ‘Making meaning: Cross-References and their Interpretation in Thucydides’ Sicilian Narrative’ (στο A. Tsakmakis & M. Tamiolaki (eds.), Thucydides Between History and Literature, De Gruyter: Berlin and New York 2013, 287-307), ‘The Return of the Father: Euripides’ Antiope, Hypsipyle, and Phoenissae (στο A. Markantonatos & B. Zimmermann (eds.), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, De Gruyter: Berlin and New York 2012, 219-239), ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narrative of the Argive Expedition Against Thebes’ (στο J. Grethlein & A. Rengakos (eds.), Narratology and Interpretation: the Content of the Form in Ancient Texts, De Gruyter: Berlin and New York 2009, 399-419). Η πιο πρόσφατη έρευνά της αφορά τις επανεκτελέσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος κατά τον πέμπτο και τέταρτο αιώνα και υλοποιείται με την υπό δημοσίευση μονογραφία Tragedy Reperformed: Evidence, Politics, and Contexts in the Fifth and Fourth Centuries BC, όπως και με την έκδοση του υπό δημοσίευση συλλογικού τόμου Dramatic Reperformances: Authors and Contexts, De Gruyter: Berlin 2015 .

 

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
AEΦ 150 ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ 6 ECTS
ΑΕΦ 105 AΡΧAΪKH ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 5 ECTS

ΑΝΝΑ Α. ΛΑΜΑΡΗ

Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Αρχαίο ελληνικό δράμα, ποιητική του αρχαίου δράματος, παραστασιολογία, επανεκτελέσεις αρχαίου δράματος, αφηγηματολογία. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

2002. Πτυχίο Φιλολογίας (Κλασική Kατεύθυνση), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός: Λίαν Καλώς (8.15/10).

 

2003. M.A. in Classics, University of London, University College London.

Διπλωματική εργασία: Narratological Observations on Pindar’s Pythian IV.

Επόπτης: H. Maehler.

 

2008. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμός: Άριστα.

Διατριβή: Ευριπίδη Φοίνισσες: μια αφηγηματολογική μελέτη.

Επόπτης: Α. Ρεγκάκος.

Τριμελής επιτροπή: Α. Ρεγκάκος, Δ. Ιακώβ, Ι. Καζάζης.

 

ΔHMOΣIEYΣEIΣ

 

A. Μονογραφίες

 

1. Reperforming Greek Tragedy: Theater, Politics, and Cultural Mobility in the Fifth and Fourth Centuries BC, Trends in Classics Supplementary Volumes, De Gruyter: Βερολίνο 2017 (υπό δημοσίευση).

2. Narrative, Intertext, and Space in Euripides’ Phoenissae, Trends in Classics Supplementary Volumes 6, De Gruyter: Βερολίνο / Νέα Υόρκη 2010, ix+250.

Βιβλιοκρισίες: M. Dubischar, Gnomon 85.2 (2013) 173-175.

     F. Montana, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 140 (2012) 167-173.

     M. I. Saravia de Grossi, Synthesis 19 (2012) 137-141.

     I. Torrance, Journal of Hellenic Studies 132 (2012) 1-2.

 

Β. Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων

 

1. A. A. Lamari, E. Bakola, A. Kampakoglou, C. Orth, M. Tamiolaki, A. Novokhatko, C. Michel, F. Maier (επιμ.), Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, Trends in Classics Supplementary Volumes, De Gruyter: Βερολίνο 2017 (υπό δημοσίευση, επισυνάπτεται βεβαίωση).

 

2. A. A. Lamari (επιμ.), Reperformances of Drama in the Fifth and Fourth Centuries BC: Authors and Contexts, Trends in Classics 7.2, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2015, x+221.

 

Γ. Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους / 'Αρθρα σε Περιοδικά

 

1. ‘Ancient Reperformances of Euripides’, στο: A. Markantonatos (επιμ.), Brill’s Companion to Euripides, Brill: Λέιντεν 2017 (8.000 λέξεις, υπό δημοσίευση, επισυνάπτεται βεβαίωση).

 

2. ‘Visual Intertextuality in Ancient Greek Drama: Euripides’ Bacchae and the Use of the Art Media’, στο: E. Bakola et al. (επιμ.), Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature: Concepts, Contexts, and Reception, Trends in Classics Supplementary Volumes, De Gruyter: Βερολίνο 2017 (7.000 λέξεις, υπό δημοσίευση, επισυνάπτεται βεβαίωση).

 

3. ‘Phoenician Women’, στο: L. K. McClure (επιμ.), A Companion to Euripides, Wiley Blackwell: Σάσεξ 2016, 258-269.

 

4. ‘Madness Narrative in Euripides’ Bacchae’, στο: P. Kyriakou & A. Rengakos (επιμ.), Wisdom and Folly in Euripides, Trends in Classics: Supplementary Volumes 31, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2016, 241-255.

 

5. ‘Aeschylus and the Beginning of Tragic Reperformances’, στο: A. A. Lamari (επιμ.), Reperformances of Drama in the Fifth and Fourth Centuries BC: Authors and Contexts, Trends in Classics 7.2, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2015, 189-206.

 

6. ‘Making meaning: Cross-References and their Interpretation in Thucydides’ Sicilian Narrative’, στο: A. Tsakmakis & M. Tamiolaki (επιμ.), Thucydides Between History and Literature, Trends in Classics: Supplementary Volumes 17, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2013, 287-307.

 

7. ‘The Return of the Father: Euripides’ Antiope, Hypsipyle, and Phoenissae’, στο B. Zimmermann & A. Markantonatos (επιμ.), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, Trends in Classics: Supplementary Volumes 13, De Gruyter: Βερολίνο / Βοστώνη 2012, 219-239.

 

8. ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narrative of the Argive Expedition Against Thebes’, στο J. Grethlein & A. Rengakos (επιμ.), Narratology and Interpretation: the Content of the Form in Ancient Texts, Trends in Classics: Supplementary Volumes 4, De Gruyter: Βερολίνο 2009, 399-419.

 

9. ‘Painting a Song, Singing a Painting: Ecphrasis in Theocritus, Idyll 18’, Seminari Romani di Cultura Greca 11.1, 2008, 7-26.

 

10. ‘Aeschylus’ Seven Against Thebes vs. Euripides’ Phoenissae: Male vs. Female Power’, Wiener Studien 120, 2007, 5-24.

 

Βιβλιοκρισία

 

‘D. W. Berman, Myth and Culture in Aeschylus’ Seven Against Thebes, Rome: Edizioni dell’ Ateneo. 2007. 214 S. (Filologia e Critica. Collana Diretta da Bruno Gentili. 95) ISBN 978-88-8476-131-6 (Pb), 978-88-8476-132-3 (Hb)’, Gnomon 81 (2009) 642-644.

 

ANAKOINΩΣEIΣ ΣE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣYNEΔPIA - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 

1. ‘Revisiting Reperformances of Tragedy in the Fifth Century: Some Thoughts’, Special Classics Department Seminar, King’s College London (18 Μαΐου 2015, Λονδίνο).

 

2. ‘Exploring Visual intertextuality in Greek Drama’. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, (4-6 Δεκεμβρίου 2014, Freiburg).

 

3. ‘Tragic Reperformances in the Fifth Century: An Introductory Presentation’. Διδασκαλία κατόπιν πρόσκλησης στο μάθημα αρχαίας ελληνικής τραγωδίας του καθηγητή Peter Meineck στο Πανεπιστήμιο New York University (27 Μαρτίου 2014, Νέα Υόρκη).

 

4. ‘Early Reperformances of Drama in the Fifth Century’, Συμπόσιο των ερευνητών του Center for Hellenic Studies του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (16 Απριλίου 2014, Ουάσιγκτον DC).

 

5. ‘Back from the Dead: Reperformances of Aeschylus’ Plays in the Second Half of the Fifth Century BC’. Ανακοίνωση στη σειρά σεμιναρίων Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (28 Ιουλίου 2013, Δελφοί).

 

6. ‘Politically Correct: Reflections on a Euripidean Trilogy’. Ανακοίνωση στη σειρά σεμιναρίων Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (26 Ιουλίου 2011, Δελφοί).

 

7. ‘Η στρατηγική της Αφήγησης: Παρατηρήσεις στο 7ο βιβλίο των Ιστοριών του Θουκυδίδη’. Ανακοίνωση στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη με θέμα Thucydides’ Techniques – Between Historical Research and Literary Representation (7-11 Απριλίου 2010, Αθήνα).

 

8. ‘The Return of the Father: Euripides’ Antiope, Hypsipyle, and Phoenissae’. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (3-6 Δεκεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη).

 

9. ‘Reconsidering Inter-theatricality: Time, Myth, and Performance’. Ανακοίνωση στη σειρά σεμιναρίων Seminars on Ancient Greek Literature and Culture, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (7-18 Αυγούστου 2009, Δελφοί).

 

10. ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narrative of the Argive Expedition Against Thebes’. Ανακοίνωση ως επίσημη προσκεκλημένη ομιλήτρια του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης New York University και ειδικότερα του Κέντρου Αρχαίων Σπουδών Center for Ancient Studies (21 Απριλίου 2008, Νέα Υόρκη).

 

11. ‘Knowing a Story’s End: Future Reflexive in the Narration of the Argive Expedition Against Thebes’. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Narratology and Interpretation: The Content of the Form in Ancient Texts, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (6-8 Δεκεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη).

 

12. ‘Painting a Song, Singing a Painting: Ecphrasis in Theocritus, Idyll 18’. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome and the Near East, Venice International University (13-19 Σεπτεμβρίου 2007, Βενετία).

 

13. ‘Aeschylus’ Seven Against Thebes vs. Euripides’ Phoenissae: Male vs. Female Power’. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα On the Frontier: The Classical Association Annual Conference (6-9 Απριλίου 2006, University of Newcastle Upon Tyne).

 

 

YΠOTPOΦIEΣ-ΔIAKPIΣEIΣ

 

1. Υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βραβείο Αριστείας) στο πλαίσιο της Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών (2014-2015). Ερευνητικό πρόγραμμα: ‘Θεατρική Σκηνή και Πολιτικό Παρασκήνιο'.

2. Υποτροφία Fellowship του Center for Hellenic Studies at Washington DC του Πανεπιστημίου Harvard University (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014)

3. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ‘Δράση Β: Ενίσχυση νέων ερευνητών στην βαθμίδα του Επίκουρου’ (Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 2012). Ερευνητικό πρόγραμμα: ‘Πολιτικές Χρονικότητες στην Αναπαράσταση της Αρχαίας Τραγωδίας’.

4. Υποτροφία Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού – Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα για μεταδιδακτορική έρευνα (2011-2012). Ερευνητικό πρόγραμμα: ‘Από τη Θεατρική Σκηνή στην Ελληνιστική Ανθολογία: Επανεκτελέσεις Τραγωδιών από την Κλασική ως την Ελληνιστική Περίοδο’.

5. Υποτροφία της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Βραβείο Αριστείας) για μεταδιδακτορική έρευνα (2010-2011). Ερευνητικό πρόγραμμα: ‘Από τη Θεατρική Σκηνή στην Ελληνιστική Ανθολογία: Επανεκτελέσεις Τραγωδιών από την Κλασική ως την Ελληνιστική Περίοδο’.

6. Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα (2008-2009). Ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ηρόδοτος και Ησίοδος: Ιστορίη και Αρχαϊκή Επική Ποίηση’, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 7. Υποτροφία εσωτερικού ‘Μελίνα Μερκούρη – Jules Dassin’ για μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία από το Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη (2006-2008).

 8. Υποτροφία εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία από το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (2005-2007). 

9. Υποτροφία για συμμετοχή στο διετές μεταπτυχιακό σεμινάριο στην κλασική φιλολογία με θέμα Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome and the Near East, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βενετίας International University of Venice (6-18 Νοεμβρίου 2006 και 13-19 Σεπτεμβρίου 2007).

10. Υποτροφία της ελληνικής παλαιογραφικής εταιρείας για την παρακολούθηση του 6ου Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας (Δράμα, 21-27 Σεπτεμβρίου 2003).

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

1. Συνδιοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου 12th Trends in Classics Classical Conference on Dramatic Fragments, σε συνεργασία με την Ακαδημία των Επιστημών της Χαϊδελβέργης (Heidelberger Akademie der Wissenschaften), Θεσσαλονίκη, Μάιος 2018.

 

2. Συνδιοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature: Concepts, Contexts, and Reception (interdiziplinäre und internationale Akademiekonferenz junger Wissenschaftler), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ακαδημία των Επιστημών της Χαϊδελβέργης (Heidelberger Akademie der Wissenschaften), Φράιμπουργκ, 4-6 Δεκεμβρίου 2014 (http://www.haw.uni-heidelberg.de/forschung/dt_griech_akademiekonferenz_2...).

 

3. Συμμετοχή στην διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 3-6 Δεκεμβρίου 2009.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μαθήματα Κορμού: ‘ΑΕΦ 101 –Ασκήσεις’: Χειμερινό Εξάμηνο 2014- .

‘ΑΕΦ 104 –Αρχαία Ελληνική Τραγωδία’: Εαρινό Εξάμηνο 2015- .

‘ΑΕΦ105 –Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση’: Χειμερινό Εξάμηνο 2014- .

Μάθημα Ειδίκευσης: ‘ΑΕΦ 142 –Φροντιστήριο Ι (ποίηση)’: Εαρινό Εξάμηνο 2015- .

Μάθημα Μεταπτυχιακό: ‘ΑΕΦ515 –Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο’: Εαρινό Εξάμηνο 2017.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

‘Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό’: Χειμερινό Εξάμηνο 2012- .

 

ARCADIA CENTER FOR HELLENIC, MEDITERRANEAN AND BALKAN STUDIES AND RESEARCH IN ATHENS

‘Greek Drama: Tragedy and Comedy in Fifth Century Athens’: Χειμερινό Εξάμηνο 2004-Εαρινό Εξάμηνο 2008.

‘Beginning Greek’: Χειμερινό Εξάμηνο 2005-Εαρινό Εξάμηνο 2008.

‘Intermediate Greek’: Χειμερινό Εξάμηνο 2006- Εαρινό Εξάμηνο 2008.

‘Modern Greek’: Χειμερινό Εξάμηνο 2006- Εαρινό Εξάμηνο 2008.

‘Advanced Greek’: Χειμερινό Εξάμηνο 2007- Εαρινό Εξάμηνο 2008.

 

COLLEGE YEAR IN ATHENS

‘Greek Drama’: Χειμερινό Εξάμηνο 2004.

 

HELLENIC AMERICAN UNION

Διδασκαλία Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας: Ιούνιος-Αύγουστος 2004.