Εξέλιξη του αν. καθ. κ. Γ. Γιαννάκη στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ιστορική Γλωσσολογία με ειδίκευση στην Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία”