Αντωνιάδης Θεόδωρος


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310997814
Fax: 
2310997814
Γραφείο: 
202 v.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 2-4μμ. Οσοι-ες φοιτητές-τριες επιθυμούν, μπορούν τις ίδιες ώρες να συνομιλήσουν με τον διδάσκοντα μέσω τηλεπλατφόρμας στον ακόλουθο δεσμό https://authgr.zoom.us/j/99296775028

Ο Θεόδωρος Αχ. Αντωνιάδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1976. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (πτυχίο - διδακτορικό δίπλωμα)και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο (Μaster of Arts in Classics). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στον χώρο της κλασικής ρωμαϊκής ποίησης, στο έπος της εποχής των Φλαβίων και το δράμα της Νερώνειας περιόδου (Σενέκας)

 

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΛΦI 126 ΛATINIKH ΠEZOΓPAΦIA I 5 ECTS
ΛΦI 127 EΠOΣ - ΔPAMA 5 ECTS
ΛΦI 164 ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) 6 ECTS
ΛΦI 560 ΕΠΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS

ΜΕΛΕΤΕΣ

1. Η Ρητορική της “Επιγονικότητας”: Ερμηνευτικός Σχολιασμός των Amores του Οβιδίου. Διδακτορική διατριβή, εκδοθείσα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ενυάλιο Κληροδότημα, Θεσσαλονίκη 2009.

2. Ανθολόγιο Ρωμαϊκής Ελεγείας: Από τον Κάτουλλο στον Οβίδιο. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2015. ISBN: 978-960-603-028-4

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1. Λουκρήτιος, Για τη Φύση των Πραγμάτων, Θεσσαλονίκη 2005: Εκδόσεις Θύραθεν. Μετάφραση της επικούρειας φιλοσοφικής πραγματείας του Λουκρητίου De Rerum Natura σε συνεργασία με την Ειρήνη Χαμέτη.

 ΛΟΙΠΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. «Ancient Greece and Classical Literature in the Age of Globalisation. A Decline or a Temptation?» Πρακτικά 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου «Η αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος». Αρχαία Ολυμπία (15-19/7 2002), Πανεπιστήμιο Πατρών, 2003, σελ. 232-238.

2. “Αναζητώντας τη «χαμένη Ρώμη»: Η πολυπολιτισμικότητα υπό τη «ρητορική της εξορίας»”. Δημοσίευση  στα Πρακτικά του Η' Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή, 2-5 Μαΐου 2007 (επιμ. Ανδρέας Μιαχλόπουλος - Χρυσάνθη Τσίτσιου-Χεληδόνη), Αθήνα 2013, σελ. 278-289.

3. “Η Mήδεια στον «αλλότριο» χώρο και χρόνο του ρωμαϊκού δράματος: Νόμος, ρητορική και ιδεολογία στη Medea του Σενέκα”. Άρθρο στο περιοδικό Ελληνικά, τ. 59, 2009, σελ. 205-217.

4.  "Me memini numeros sustinuisse novem” (Am. 3.7.) Από τον ερωτικό οργασμό στον ερωτογραφικό κορεσμό: Μεταγλωσσικές και μετα-ειδολογικές εκφάνσεις του ρωμαϊκού χιούμορ με επίκεντρο τη σεξουαλική δυσλειτουργία και τα παρεπόμενά της" στο Μ. Βουτσινου-Κικίλια - Α. Μιχαλόπουλος - Σ. Παπαϊωάννου (εκδδ), Rideamus Igitur: To Χιούμορ στη Λατινική Γραμματεία,  Πρακτικά Θ΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Αθήνα 2014.119-130

5. “Fallax Amor” [Sen. Ph., 634]. Literary awareness and elegiac fallacy in Seneca’s Phaedra”. Άρθρο στο περιοδικό Ελληνικά 62 (2012) 19-30.

6. “Beyond Impotence. Some Unexplored Ovidian Dynamics in Petronius’ Sketch of the Croton Episode (Satyrica 126. 1 - 140. 12). Trends in Classic 5 (2013) 179–191.

7. "Scelus Femineum: Adultery And Revenge In Valerius Flaccus' Argonautica Book 2 (98-241) And Seneca's Agamemnon". Symbolae Osloenses 89 (2015) 60-80.

8. "Epic as Elegy: Generic Interplay in the Scenes of Lament and Separation in Valerius Flaccus’ Argonautica 2&3. Mnemosyne (2017) 631-653.

9. “Deconstructing the Ideal king. Furor and Kin(g)ship in Seneca’s Thyestes and Valerius Flaccus’ Argonautica (1.700-850).” In S. Frangoulidis, S. Harrison & G. Manuwald eds., Roman Drama and Its Contexts. Berlin/Boston: De Gruyter (2016), 533-553.

10. “Boxing as a Stoic Paradigm. A Philosophical Reading of the Fight between Amycus and Pollux in Valerius Flaccus’ Argonautica (4. 199-343) with View to Seneca’s De Ira", Illinois Classical Studies (2017) 163-181

11. ‘Tumidumque per amnem signa tulit’ (bc 1. 204-205) Water- symbolism and Callimachean Poetics in Lucan’s Rubicon and Rivers of the Flavian Epic. Latomus 77 (2018)  920-938.

12. "Intratextuality via Philosophy: Contextualizing ira in Silius Italicus’ Punica 1‒2" in  "Intratextuality and Latin Literature", ed. by Harrison, Stephen / Frangoulidis, Stavros / Papanghelis, Theodore D., Trends in Classics - Supplementary Volumes 69, 2018, pp. 377-396

 

ΛΟΙΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2005-2006 Ερευνητής στο Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ υποέργο «Ελεγειακή ποίηση στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Λογοτεχνία» (επιστ. υπεύθ. Θ. Δ. Παπαγγελής) (Οκτώβριος 2005 - Νοέμβριος 2006)

2008  Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση αρχαιολογικών δημοσιευμάτων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της περιόδου 1832-1932 , υποέργο 2 με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κωτσάκη, καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

2006 Συμμετοχή στην τριμελή επιστημονική ομάδα φιλολόγων που εργάστηκε στην εταιρεία Talent Information Systems S.A.  με σκοπό τη δημιουργία του εκπαιδευτικού λογισμικού Γνωθι Ευρών με αντικείμενο τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας στο Λύκειο, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Αρ. Διακ/ξης 6588) «Προμήθεια και Εκπαιδευτική Αξιοποίηση σύγχρονων Εκπαιδευτικών Λογισμικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».