Σωτηρούδης Παναγιώτης


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997154
Γραφείο: 
207 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 

Ο Παναγιώτης Σωτηρούδης σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο 1974). Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1986). Το 1977 διορίστηκε ως βοηθός στο Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ύστερα από διαδοχικές εξελίξεις ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας, από τον Μάρτιο του 2009 κατέχει τη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο την ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία. Τα κύρια αντικείμενα της εργασίας του είναι η καταλογογράφηση ελληνικών χειρογράφων και η κριτική έκδοση κειμένων. Σε διδακτικό επίπεδο ασχολείται με τους συγγραφείς Δημοσθένη, Θουκυδίδη και Λουκιανό. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας και της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).

Έχει γράψει τα βιβλία: (1) Untersuchungen zum Geschichtswerk des Johannes von Antiocheia (Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παράρτημα αρ. 67), Θεσσαλονίκη 1989. (2) Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, Συγγράμματα. Τόμος Α΄, Πεντηκοντακέφαλον, Πάφος 1996, σσ. 215-374. (3) Ιερά Μονή Ιβήρων, Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. Τόμος Α΄ (1-100), Άγιον Όρος 1998. (4) E.A. Paschos – P. Sotiroudis, The Schemata of the Stars: Byzantine Astronomy from A.D. 1300. World Scientific Publishing Co., Singapore 1998. (5) Ιερά Μονή Ιβήρων, Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. Τόμος ΙΑ΄ (1387-1568), Άγιον Όρος 2007.

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
AEΦ 150 ΠAΛAIOΓPAΦIA 6 ECTS

Εργοβιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ

1979-1981 Πανεπιστἠμιο Αμβούργου, Institut für griechische und lateinische Philologie, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Dr. phil.).

1969-1974 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Πτυχίο με ειδίκευση Κλασική Φιλολογία.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

(Πανεπιστήμιο Αμβούργου, 1986) Untersuchungen zum Geschichtswerk des Johannes von Antiocheia (Έρευνες στο ιστορικό έργο του Ιωάννη Αντιοχέα) (επόπτης: Α. Καμπύλης).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2009 ---- καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

1998-2009 αναπληρωτής καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

1991-1998 επίκουρος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

1987-1991 λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

1977-1987 βοηθός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

2000-2001 Διευθυντής Τομέα Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. 1989 Untersuchungen zum Geschichtswerk des Johannes von Antiocheia (Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παράρτημα αρ. 67), Θεσσαλονίκη.

2. 1996 Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, Συγγράμματα. Τόμος Α΄, Πεντηκοντακέφαλον, Πάφος, σσ. 215-374.

3. 1998 Ιερά Μονή Ιβήρων, Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. Τόμος Α΄ (1-100), Άγιον Όρος.

4. 1998 E.A. Paschos – P. Sotiroudis, The Schemata of the Stars: Byzantine Astronomy from A.D. 1300. World Scientific Publishing Co., Singapore.  

5. 2007 Ιερά Μονή Ιβήρων, Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων. Τόμος ΙΑ΄ (1387-1568), Άγιον Όρος.

6. 2012 Συμπληρωματικὸς κατάλογος ἑλληνικῶν χειρογράφων ἱερᾶς μονῆς Ξηροποτάμου (426-557). Περιγραφὴ μον. Ζαχαρίας Ξηροποταμηνὸς – Π. Σωτηρούδης, Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

7. 2012 Ἱερὰ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας, Κατάλογος ἑλληνικῶν χειρογράφων. Περιγραφὴ Π. Σωτηρούδης, Ἅγιον Ὄρος.

Β. ΑΡΘΡΑ (επιλογή)

1. 1983 Unedierte Verse aus dem Codex Vaticanus graecus 96, JÖB 33 (1983) 249-254.

2. 1985 Eine unbekannte Monodie. Ein Werk des Johannes Dokeianos?, JÖB (1985) 223-229.

3. 1986 Σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων, Ελληνικά 37 (1986) 339-348.

4. 1989 Σπαράγματα περγαμηνών κωδίκων ΙΙ, Ελληνικά 40 (1989) 78-91.

5. 1991 Σπαράγματα χαρτώων κωδίκων, ΕΕΦΣΠΘ, Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 1 (1991) 173-213.

6. 1994 Κατάλογος χειρογράφων του Κέντρου Θεολογικών και Αγιολογικών Μελετών της ιεράς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Ελληνικά 44 (1994) 81-122.

7. 1996 Ο κώδ. 522 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Ελληνικά 46 (1996) 153-159.

8. 1998 Συλλογή παροιμιών και ονειροκριτικών στίχων στον κώδ. Ιβήρων 79, στο Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag, dargebracht von Schülern, Βερολίνο – Νέα Υόρκη 1998, σσ. 101-109.

9. 2004 Αποσπάσματα Γρηγορίου του Θεολόγου και ποικίλα επιγράμματα σε χειρόγραφα της ιεράς μονής Ιβήρων, στο Δημητρίῳ στέφανος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτρη Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 419-434.

10. 2008 Παλαιογραφικά από την ιερά μονή Ξηροποτάμου, Ελληνικά 58 (2008) 71-88.

11. 2010 Π. Κοτζιά – Π. Σωτηρούδης, Γαληνού Περὶ ἀλυπίας,  Ελληνικά 60 (2010) 63-150.

12. 2015 Ζαχαρίας Ξηροποταμηνός - Π. Σωτηρούδης, Νέα χειρόγραφα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου, Lemmata. Beiträge zum Gedenken an Christos Theodoridis, De Gruyter (2015) 550-575

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία

Ιστορία της παραδόσεως και κριτική των κειμένων

Κριτική έκδοση κειμένων