ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 537
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Το Ελληνιστικό Επύλλιο

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Σιστάκου Ευανθία (Εβίνα) 2310 997898 211 ν.κ. Δευτέρα 15.00-16.00 & Τρίτη 10.00-11.00 και κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης