ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 537
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Το Ελληνιστικό Επύλλιο

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Σιστάκου Εβίνα 2310 997898 211 ν.κ.