Κουρεμένος Θεόκριτος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997237
Fax: 
2310 997009
Γραφείο: 
210 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Παρασκευή 17.00-18.00 με email

Ο Θεόκριτος Κουρεμένος σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1989) και στο Ohio State University, ΗΠΑ (MA 1992, PhD 1995). Δίδαξε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996-1998). Το 1999 διορίστηκε επίκουρος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2006 έγινε αναπληρωτής καθηγητής και το 2013 καθηγητής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αρχαία ελληνική φιλοσοφία και αρχαία ελληνική επιστήμη.

Έχει γράψει άρθρα και έξι βιβλία, Aristotle on Mathematical Infinity (Palingenesia 58, 1995, Franz Steiner Verlag, Stuttgart), The Proportions in Aristotle’s Phys. 7.5 (Palingenesia 76, 2002, Franz Steiner Verlag, Stuttgart), Aristotle's de Caelo Γ. Introduction, Translation and Commentary (Palingenesia 100, 2013, Franz Steiner Verlag, Stuttgart), Heavenly Stuff: The constitution of the celestial objects and the theory of homocentric spheres in Aristotle's cosmology (Palingenesia 96, 2010, Franz Steiner Verlag, Stuttgart), The Unity of Mathematics in Plato’s Republic (Palingenesia 102, 2015, Franz Steiner Verlag, Stuttgart) και Plato’s Forms, Mathematics and Astronomy (Trends in Classics Supplementary Volumes 67, 2018, De Gruyter, Boston/Berlin). Σχολίασε επίσης τον πάπυρο του Δερβενίου, που εκδόθηκε σε συνεργασία με τους Γ.Μ. Παράσογλου και Κ. Τσαντσάνογλου (Th. Kouremenos, G.M. Parássoglou, K. Tsantsanoglou, The Derveni Papyrus. Edited with Introduction and Commentary [Studi e Testi per il Corpus dei Papiri Filosofici 13, 2006, Leo S. Olschki, Florence]).

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
AEΦ 106 ΦIΛOΣOΦIA 5 ECTS
AEΦ 144 ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) 6 ECTS
ΑΕΦ 157 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 6 ECTS
ΑΕΦ 158 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 6 ECTS

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θεόκριτου Κουρεμένου

Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Σχολή Φιλοσοφική
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Κλασικών Σπουδών
GR-541 24 Θεσσαλονίκη
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, γραφείο 209
τηλ.: +2310 99 7637
fax: +2310 99 7009
email: koure@lit.auth.gr

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

• αρχαία ελληνική φιλοσοφία

• αρχαία ελληνική επιστήμη

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1985-1989 Πτυχίο με ειδίκευση Κλασικές Σπουδές, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1990-1992 The Ohio State University, Columbus OH, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master (MA)

1992-1995 The Ohio State University, Columbus OH, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού (PhD)

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (PhD Dissertation): Aristotle on Mathematical Infinity. The Ohio State University, Columbus, OH 1995

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ι. ΒΙΒΛΙΑ

Aristotle on Mathematical Infinity (Palingenesia 58, 1995, Franz Steiner Verlag, Stuttgart).

The Proportions in Aristotle’s Phys. 7.5 (Palingenesia 76, 2002, Franz Steiner Verlag, Stuttgart).

Heavenly Stuff: The constitution of the celestial objects and the theory of homocentric spheres in Aristotle's cosmology (Palingenesia 96, 2010, Franz Steiner Verlag, Stuttgart).

Aristotle's de Caelo Γ. Introduction, Translation and Commentary (Palingenesia 100, 2013, Franz Steiner Verlag, Stuttgart)

Th. Kouremenos, G.M. Parássoglou, K. Tsantsanoglou, The Derveni Papyrus. Edited with Introduction and Commentary (Studi e Testi per il Corpus dei Papiri Filosofici 13, 2006, Leo S. Olschki, Florence).

The Unity of Mathematics in Plato’s Republic. Palingenesia 102. Stuttgart 2015

Plato’s Forms, Mathematics and Astronomy. Trends in Classics Supplementary Volumes 67. Boston/Berlin 2018

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ

“Mathematical Rigor and the Origin of the Exhaustion Method”, Centaurus 39 (1997), 230-252.

“Aristotle on Syllogistic and Mathematics”, Philologus 142 (1998), 220-240.

“Aristotle’s Argument Against the Possibility of Motion in the Vacuum (Phys. 215b19-216a11)”, Wiener Studien 115 (2002), 79-110.

“Aristotle on Geometric Perfection in the Physical World”, Mnemosyne (ser. 4) 56 (2003), 463-479.

“Aristotle’s Argument in Cael. 1.3-4 for the Indestructibility of Aether and Eudoxus’ Theory of Homocentric Spheres”, Classica et Mediaevalia 54 (2003), 157-184.

“Why does Plato’s element theory conflict with mathematics (Arist. Cael. 299a2–6)?”, Rheinisches Museum146 (2003), 328-345.

“Solid Geometry, Astronomy and Constructions in Plato’s Republic”, Philologus 148 (2004), 34-49.

“Aristotle’s argument against the parallel between the Timaeus cosmogony and geometric διαγράμματα (Cael. 279b32-280a2)”, Wiener Studien 118 (2005), 49-65.

"The tradition of the Delian problem and its origins in the Platonic corpus", Trends in Classics 3 (2011), 341-64 

"Oenopides of Chios and the Derveni papyrus", Rheinisches Museum 154 (2011), 241-55

“Astronomie”, “Kosmologie und Meteorologie”, στο: B. Zimmermann & A. Rengakos (επιμ.), Die Literatur der Klassischen und Hellenistischen Zeit τομ. 2, München 2014, 481–497