1ο Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία