ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 365
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή σε κεντρικά θέματα και ζητήματα της σύγχρονης αναλυτικής φιλοσοφίας της γλώσσας, μέσω της κριτικής παρουσίασης τριών τύπων θεωριών σημασίας που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιό της – αληθειακών, προθεσιακών, και πραξιακών. Το μάθημα περιλαμβάνει σύντομη αναδρομή στις καταβολές των θεωριών αυτών, και παρεκβάσεις σε άλλους τομείς της αναλυτικής φιλοσοφίας (κυρίως, τη φιλοσοφία της νόησης και τη φιλοσοφία της λογικής) με τους οποίους συνδέεται η σύγχρονη προβληματική σχετικά με ορισμένα από τα ζητήματα που θέτουν.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσοχατζίδης Σάββας 2310 997105 302 π.κ. ΑΔΕΙΑ