Τρομάρας Λεωνίδας


Βαθμίδα: 
Καθηγητές
Τηλ.: 
2310 997125
Γραφείο: 
204 ν.κ.

Ο Λεωνίδας Τρομάρας είναι καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ από το 1996. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Α.Π.Θ. και στο Παν/μιο του Würzburg, απ’ όπου πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα. Διδάσκει από το 1976 στο Α.Π.Θ.

Δημοσιεύματα: Catull-Interpretationen, Würzburg 1984,  ΑΠΙΚΙΟΣ, Η Μαγειρική των Ρωμαίων, σσ. 252, Θεσ/νίκη 1988, P. Terentius Afer, Eunuchus, Hildesheim 1994,  Μαρτιάλης και Ιουλιοκλαυδιανοί Καίσαρες, Θεσ/νίκη 1998, ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ, ο Νεωτερικός ποιητής της Ρώμης (εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια), Θεσ/νίκη 2001, P. TERENTI  AFRI  EUNUCHUS (εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια), Θεσ/νίκη 2005.

Μεταφράσεις: P. KROH, ΛEΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ, (μαζί με τον Δ. Λυπουρλή), σσ. 766, Univ. Studio Press, Θεσ/νίκη 1996, M.L. Clarke, Το Ρωμαϊκό Πνεύμα. Ιστορία της ρωμαϊκής σκέψης από τον Κικέρωνα ως τον Μάρκο Αυρήλιο, Θεσ/νίκη 2004, R. Austin, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλία 1ο, 2ο, 4ο,  Θεσ/νίκη 2001, R.D. Williams, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίο 3ο, 5ο, 6ο, Θεσ/νίκη 2003-2006. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: λυρική ποίηση, κωμωδία, σάτιρα, επίγραμμα, ρωμαϊκή διατροφή-μαγειρική.

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

1968-73 πανεπιστημιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., πτυχίο κλασικής Φιλολογίας.

1980-83 μεταπτυχιακές σπουδές στο Julius Maximilian Universität του Παν/μίου του Würzburg

1984 Διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Würzburg

Λέκτoρας Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

1987 Επίκουρος καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.

1996 Αναπληρωτής καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.

1998-99 Διευθυντής του Τομέα Κλασικών Σπουδών

2003 Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ

2008 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το 1980 ιδρυτικό μέλος της Deutsch-Griechische Initiative με έδρα τις πόλεις Würzburg, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Aπό το 1989 μέλος της Sodalitas Ludis Latinis Faciundis με έδρα το Μόναχο και πρόεδρο τον γνωστό Λατινιστή, καθηγητή W. Stroh.

Συμμετέχω για πολλά χρόνια στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και στην τριμελή Επιτροπή έκδοσης της Επετηρίδας του Τμήματός μας.

Aπό το 1993 συμμετέχω ενεργά σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα Erasmus-Socrates (Coimbra, Γρανάδα, Caen, Πίζα, Bristol, Würzburg, Θεσσαλονίκη) συμβάλλοντας στην ιδέα της φοιτητικής κινητικότητας και της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων της Ευρώπης.

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Από το 1977 μέχρι σήμερα δίδαξα στους προπτυχιακούς φοιτητές:

Λατινική γλώσσα και σύνταξη, Μετρική και Υφολογία, Αντίστροφα Θέματα, Τεχνική της Μετάφρασης

Εισαγωγή στη Λατινική Φιλολογία

Catullus, Carmina

Τerentius, Eunuchus

Iuvenalis, Satirae

Suetonius, C. Iulius Caesar

Μartialis, Epigrammata

Κείμενα Ρωμαϊκής Μαγειρικής

και στο Μεταπτυχιακό Τμήμα:

Το λατινικό επίγραμμα από τις αρχές ως τον Μαρτιάλη

Προβλήματα της λατινικής κωμωδίας

Το νεωτερικό επύλλιο

2. Δίδαξα επίσης αντικείμενα της ειδικότητάς μου στο Τμήμα Φιλολογίας Ρεθύμνου (1988-89), στο Τμήμα Φιλολογίας Κομοτηνής (Ε/Ε 1996-97 και Χ/Ε 1997-98), στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης και σε επιμορφούμενους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ).

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Β' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ρέθυμνο, Σεπτ. 1985

Γ' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1987

Δ' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ρέθυμνο, 2-4 Νοεμβρίου 1990

Ε' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 1993

Στ' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ιωάννινα, 11-13 Απριλίου 1997

Ημερίδα της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσ/νίκης με θέμα: Η Μακεδονία στη λατινική γραμματεία (15 Νοε. 1997). Βλ. Άρθρα, αριθμ. 14.

ΣυμμετοχήστοCurso Intensivo: La tradicion clasica en la modernidad Europea (30 Μαρτίου – 7 Απριλίου 1998). To εντατικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, και η συμμετοχή μου είχε ως θέμα: «Το αρχαίο παρακλαυσίθυρον και η αναβίωσή του στη σύγχρονη ελληνική ποίηση και μουσική» (αδημοσίευτο).

Διεθνές συνέδριο του Τομέα Κλασικών Σπουδών ΑΠΘ, με θέμα: Λατινική Παιδεία και Σύγχρονη Ελλάδα (Θεσ/νίκη, 13-14 Μαϊου 1999).

Ημερίδα με θέμα «Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων», την οποία οργάνωσε το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων ΠΕ2 Θεσ/νίκης (25 Ιαν. 2001, 1ο Ενιαίο Λύκειο Συκεών). Συμμετοχή με ανακοίνωση: Η διδακτική των Λατινικών.

Διάλεξη στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Μάϊος 2002), με θέμα: Περί Διατροφής και Μαγειρικής των Ρωμαίων.

Ζ΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 16-19 Οκτ. 2002.

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Γλώσσα, Λογοτεχνία και Πολιτισμός στο Αιγαίο, Ρόδος 7-9 Νοε. 2003. Θέμα: «Ποίηση και Μουσική στις ακτές του Αιγαίου: η περίπτωση του παρακλαυσίθυρου».

Διάλεξη στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (Mάιος 2004), με θέμα: «Από το αρχαίο παρακλαυσίθυρο στο σύγχρονο ρεμπέτικο».

Η΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή, 2-5 Μαϊου 2007, με θέμα: Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη.

ΙV. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από το 1985 ως σήμερα έχω εποπτεύσει και εξακολουθώ να εποπτεύω αρκετές μεταπτυχιακές εργασίες (πρωτεύουσες και δευτερεύουσες).

Υπήρξα επίσης και εξακολουθώ να είμαι μέλος και επόπτης τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

V. EΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Λατινική Λυρική ποίηση (κυρ. Κάτουλλος και λοιποί Νεωτερικοί)

Λατινική Κωμωδία

Λατινική Σάτιρα

Λατινικό Επίγραμμα

Διατροφή και Μαγειρική των Ρωμαίων - Απίκιος

VI. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

1. "CATULLUS 32.1", EΛΛΗΝΙΚΑ 31.2, 1979, 332-341.

2. "Catullus c. 61, satis diu/ lusisti nucibus, στ. 125-126", Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσ. Σχολής ΑΠΘ, τόμ. ΙΗ', 1979, 463-475.

3. ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ, ένας ποιητής για όλες τις εποχές, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 300.

4. "Catullus 55. 6-12", EΛΛHNIKA 33, 1981, 169-174.

5. Catull-Interpretationen: Die Aurelius-, Furius- und Iuventius-Gedichte, EEΦΣΘ,παράρτ. αριθμ. 47, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 162 (Διδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 1983 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Würzburg).

6. “Die Aurelius- und Furius-Gedichte Catulls als Zyklen (cc. 11, 15, 16, 21, 23, 24, 26)”, ERANOS 85, 1987, 106-112.

7. «Η περιγραφή του λοιμού του 65 μ.Χ. από τον Τάκιτο (Αnn. 16. 13. 1-3)», AΡΙΑΔΝΗ 4, 1988, 234-243. (Ανακοίνωση στο Β' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών, Ρέθυμνο, Σεπτ. 1985).

8. "Ibi inerat pictura haec (Terent. Eunuch. 584-589)”, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 36, 1985, 268-277.

9. «Κάτουλλος και Κικέρων (Catull. c. 49)», ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 17-32.

10. H "περιθωριοποίηση του Κατούλλου" και η κριτική της κριτικής, ΑΛΕΒΕΒΑΝ 2, 1990, 146-152.

11. "Textkritische Bemerkungen zum Eunuchus des Terenz", LATOMUS 49, 1990,71-74.

12. “Μια ελληνίδα εταίρα στη Ρώμη (η τελευταία σκηνή του Ευνούχου του Τερεντίου)”, ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2-4 Νοεμβρ. 1990), Ρέθυμνο 1994, σσ. 21-31.

13. P. TERENTI AFRI EUNUCHUS (εισαγωγή, κείμενο, σχόλια), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 260.

14. P. TERENTIUS AFER, EUNUCHUS (Einführung, kritischer Text und Kommentar), Weidmann (Olms Verlag), Hildesheim 1994, σσ. 289.

15. "APICIANA", LATOMUS 56, 1997, 819-823.

16. "Το επίγραμμα ΙΙ.17 του Μαρτιάλη (ιστορική διαδρομή ενός μοτίβου)", Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Αθήνα 1996, σσ. 225-237.

17. «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΣΑΡΕΣ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΚΛΑΥΔΙΑΝΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ», ΕΕΦΣΘ 6, 1996/97, σσ. 31-95.

18. Μαρτιάλης και Ιουλιοκλαυδιανοί Καίσαρες, Θεσσαλονίκη (Univ. Studio Press), 1998, σσ. 108.

19. «Προσωπογραφικά στον Μαρτιάλη», Πρακτικά Στ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Λατ. Σπουδών, Ιωάννινα 1997, 83-88 (ανακοίνωση στο παραπάνω συνέδριο, Ιωάννινα, 11-13 Απρ. 1997).

20. «Η Θεσσαλονίκη στο ιστορικό έργο του Τ. Λιβίου (συμβολή στην ιστορία της Θεσσαλονίκης)», Νέα Πορεία Απρ.-Ιούν. 1998, 125-138 και ΕΕΦΣΘ 7, 1998, 9-23.

21. «Από το vortit barbare στο Graece vertere: ελληνικές μεταφράσεις λατινικών κειμένων», Νέα Πορεία Οκτ.-Δεκ. 1999, 286-306.

22. Κάτουλλος, Ο Νεωτερικός ποιητής της Ρώμης, εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, University Studio Press, Θεσ/νίκη 2001, σσ. 660.

23. «Μεταφραστικές απόψεις την εποχή του Τερεντίου», Πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Οκτ. 2002, ΕΕΦΣΘ 10, 2002, 47-58.

24. Prosopographisches bei Martial (Caelia Spatale), Würzburger Jahrbüher für die Altertumswissenschaft 28a, 2004, 119-124.

25. Apiciana, Δημητρίω Στέφανος (Tιμητ. τόμος στον Δ. Λυπουρλή), Θες/νίκη 2004, 369-374.

26. P. TERENTIUS AFER, EUNUCHUS (εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 362.

27. «Φιλοσοφική διάσταση της πολυπολιτισμικότητας στην αρχαία Ρώμη», Πρακτικά του Η΄ Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή, 2-5 Μαϊου 2007, με θέμα: Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη (υπό έκδοση).

Β. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

28. Απίκιος, Η Μαγειρική των Ρωμαίων, Θεσσαλονίκη (University Studio Press), 1991, σσ. 252.

29. Σουητώνιος, Καλιγούλας, Αθήνα (Παρασκήνιο), 1991, σσ. 90.

30. Σουητώνιος, Κλαύδιος, Αθήνα (Παρασκήνιο), 1993, σσ. 84.

31. PAUL KROH, ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΩΝ, Θεσσαλονίκη (University Studio Press) 1996, σσ. 766.

32. Τερεντίου Ο Ευνούχος, εισαγωγή, μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 122.

33. R. Austin, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίο 4ο, (μτφ.), Θεσ/νίκη 2000, σσ. 358.

34. R. Austin, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίο 1ο, (μτφ.), Θεσ/νίκη 2001, σσ. 405.

35. R. Austin, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίο 2ο, (μτφ.), Θεσ/νίκη 2002, σσ. 558.

36. R. D. Williams, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίο 3ο (μτφ.), Θες/νίκη 2003.

37. R. Austin, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίο 6ο, (μτφ.), Θεσ/νίκη 2005.

38. R. D. Williams, Βεργιλίου Αινειάδος Βιβλίο 5ο (επιμ.), Θεσ/νίκη 2006.

39. M. L. Clarke, Το ρωμαϊκό πνεύμα. Ιστορία της ρωμαϊκής σκέψης από τον Κικέρωνα ως τον Μ. Αυρήλιο, (σε συνεργασία με την Π. Δημητριάδου), Θεσ/νίκη 2004.

Γ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

40. Ν. Α. Γκούμα, Μαρτιάλης, Επιγράμματα, Αθήνα 1980, σσ. 220. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 33, 1981, 198-199.

41. Β. Παπαϊωάννου, Ιουβενάλης. Εισαγωγή στην εποχή, στο βίο και στο έργο του μεγάλου σατιρικού, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 328. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 42, 1991/92, 387-389.

42. Πρακτικά Γ' Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 352. LATOMUS 51, 1992, 240-243.

43. Β. Παπαϊωάννου, Ιουβενάλης, Σάτιραι, Θεσσαλονίκη 1991. LATOMUS 54, 1995, 187-188.

44. J. André, Essen und Trinken im alten Rom. Aus dem französischen übersetzt von Ursula Blank-Sangmeister, Stuttgart 1998, SS. 280. LΑΤΟΜUS 59, 2000, 956-957.

45. Δ. Ράιος, Η Μέλισσα και ο λυκάνθρωπος, Μια αλληγορία της πολιτικής σύγκρουσης στα χρόνια του Νέρωνα, Ιωάννινα 2001, σσ. 355. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 55.1, 2005, 150-152.