ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΙ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 254
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Νεωτερικές τάσεις στη νεοελληνική πεζογραφία

Η έννοια της λογοτεχνικής νεωτερικότητας αποτελεί έναν γενικότερο όρο που εμπεριέχει ως επιμέρους εκφάνσεις του τις έννοιες του μοντερνισμού και της πρωτοπορίας. Στον χώρο της ελληνικής πεζογραφίας η νεωτερική γραφή εμφανίζεται συστηματικά στην περίοδο της γενιάς του ΄30 και καλλιεργείται σε όλη τη διάρκεια του 20ού αι., καθώς επανενεργοποιούνται οι επαφές με τον μοντερνισμό που είχε ξεκινήσει η Σχολή της Θεσσαλονίκης, αξιοποιείται εκ νέου η αλληγορία, ασκούνται γόνιμες επιδράσεις από την πρόσληψη της καφκικής πεζογραφίας και ανιχνεύονται σε νεοελληνικά πεζογραφήματα επιρροές από τον εξπρεσιονισμό, τον ύστερο μοντερνισμό και τη νεότερη πρωτοπορία, αλλά και τον μεταμοντερνισμό. Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση τάσεων απομάκρυνσης από τις αρχές του ρεαλισμού και ανανέωσης της παραδοσιακής αφήγησης που εκδηλώνονται από νεοέλληνες πεζογράφους του 20ού αιώνα οι οποίοι προχωρούν σε πειραματισμούς με νέους αφηγηματικούς τρόπους (π.χ. συνειρμική γραφή, εσωτερικός μονόλογος, αποσπασματική πλοκή, κατάργηση της γραμμικής αφήγησης και της χρονικής ακολουθίας, πολλαπλή εστίαση, πολυμορφία της γλώσσας, ελλειπτικότητα του λόγου, μεταγλωσσική λειτουργία).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Μικέ Μαρία 2310 997124 206 ν.κ. Τρίτη 14.00-16.00 & Τετάρτη 11.00-13.00
ΕΔΙΠ Πέτκου Ευθυμία 2310 997028 208/16 ν.κ.