7ο Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία


KNOWING FUTURE TIME IN AND THROUGH GREEK HISTORIOGRAPHY 

 

Περιγραφή

Πρόγραμμα

Ομιλητές

Φόρμα εγγραφής (pdf)

Φόρμα εγγραφής (docx)

Αφίσα συνεδρίου

 

For further information, please contact:

Alexandra Lianeri (alelia@lit.auth.gr)

 

Νέα