ΕΠΟΣ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 153
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Όμηρος και αφηγηματολογία: Ὀδύσσεια

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαδοπούλου Θάλεια Χ. 2310 997147 209 ν.κ. Πέμπτη 11-12