ΠAΛAIOΓPAΦIA


Κωδικός: 
AEΦ 150
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Eισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Σωτηρούδης Παναγιώτης 2310 997154 207 ν.κ.