ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 378
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται διεξοδικά διάφορες γενετικές θεωρίες με έμφαση στην Αυτοτεμαχιακή Φωνολογία, στη Λεξική Φωνολογία, στη Θεωρία του Βέλτιστου και τη Διαβαθμισμένη Αρμονική Γραμματική. Το μάθημα προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη φωνολογία και τη μορφολογία.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 16.00 - 18.00