ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι


Κωδικός: 
ΓΣΓ 283
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Αυτοβιογραφία: Όψεις του λόγου περί εαυτού

H γενικότερη τάση της αμφισβήτησης των καθιερωμένων οριοθετήσεων τόσο μεταξύ των επιστημών όσο και στο εσωτερικό της καθεμιάς, που παρατηρείται στις τελευταίες δεκαετίες, έδωσε τη δυνατότητα μιας διαφορετικής προσέγγισης του παρελθόντος, η οποία εξετάζει, παράλληλα προς τα ιστορικά δεδομένα, και τη φαντασιακή δόμησή τους. Η προβληματική αυτή καθορίζει και τη δυσκολία του ορισμού της αυτοβιογραφίας (τα ρευστά όρια μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας, λογοτεχνίας και ιστορίας). Το ζήτημα του χωροχρονικού προσδιορισμού της «γένεσης» της αυτοβιογραφίας (πότε, πού και γιατί) είναι κρίσιμο. Η σχέση της αυτοβιογραφίας με τα συγγενή είδη (βιογραφία, απομνημόνευμα, ημερολόγιο κλπ.) θα εξηγήσει τα όρια ή την ανυπαρξία τους.

Κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Η εξέλιξη της αυτοβιογραφίας σε σύγκριση με την εξέλιξη της κριτικής περί αυτοβιογραφίας. Πώς εξηγείται το έντονο ενδιαφέρον της κριτικής για την αυτοβιογραφία από τα μέσα του 20ού αιώνα και μετά. Παρουσίαση των θεωρητικών τάσεων στη συζήτηση περί αυτοβιογραφίας.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ 2310 997129 212 ν.κ. Τρίτη 1.30-2.30, Τετάρτη 11.30-1.30