ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
AEΦ 142
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ομηρικοί Ύμνοι
και θέματα λυρικής ποίησης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τζιφόπουλος Ιωάννης 2310 997091 214 ν.κ. Πέμπτη 1.30-2.30