ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
AEΦ 142
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Ομηρικοί Ύμνοι
και θέματα λυρικής ποίησης
Ι. Τζιφόπουλος

2. Ευριπίδης: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τζιφόπουλος Ιωάννης 2310 997091 214 ν.κ.