Νικήτας Δημήτριος


Βαθμίδα: 
Ομότιμος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997034
Γραφείο: 
204 ν.κ.

Ο Δημήτριος Νικήτας είναι Καθηγητής Μεταγενέστερης Λατινικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κλασική Φιλολογία (1967-1971) και αργότερα (1974-1977) Γερμανική Φιλολογία. Από το 1974 άρχισε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διήλθε όλες τις βαθμίδες, από τη θέση του επιστημονικού βοηθού μέχρι τη θέση του Τακτικού Καθηγητή. Τα έτη 1977-1981 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Mannheim και της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του Διατριβή. Επίσης διετέλεσε επί διετία υπότροφος του Ιδρύματος Αlexander von Humboldt της Γερμανίας για μεταδιδακτορική έρευνα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Κλασικών Σπουδών και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε προσκεκλημένος καθηγητής για μαθήματα και διαλέξεις σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού. Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιρειών της Ελλάδος και άλλων χωρών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μονογραφίες και μικρότερες εργασίες σε ελληνικά ή ξένα επιστημονικά περιοδικά ή σειρές. Επίσης έχει δημοσιεύσει εκλαϊκευτικά μελετήματα και άρθρα σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας και εφημερίδες. Έχει επιμεληθεί/μεταφράσει στα Ελληνικά τη δίτομη Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας του Michael von Albrecht, τη μελέτη Ελληνικά Γράμματα και Λατινικός Μεσαίωνας του Walter Berschin και την Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία της Ρώμης του Fritz Graf.  Τέλος είναι, μαζί με τον καθηγητή Λεωνίδα Τρομάρα, συντάκτης νέου και πλήρους Λατινοελληνικού Λεξικού, του οποίου επίκειται η έκδοση.

ΣΠΟΥΔΕΣ 

1988-1987: Μεταδιδακτορικός υπότροφος της Alexander von Humboldt Stiftung. Έρευνα σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες για μεσαιωνικά λατινικά κείμενα και βυζαντινές μεταφράσεις.

1981: Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1980: Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Dr. Phil.) στους κλάδους Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαιολογίας στη Σχολή Γλωσσικών και Λογοτεχνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Mannheim Γερμανίας.

1977-1980: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Φιλολογία, Αρχαία Φιλοσοφία και Αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια Mannheim και Heidelberg Γερμανίας και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

1974-1977: Σπουδές στη Γερμανική Φιλολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1971: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής με Ειδίκευση Κλασικές Σπουδές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1966-1971: Σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή  με ειδίκευση Κλασικές Σπουδές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1980: Πανεπιστήμιο Mannheim Γερμανίας (Eine byzantinische Übersetzung von BoethiusDe hypotheticis syllogismis). Επόπτης: καθηγητής Han-Jürgen Horn. 


A
ΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1994 έως σήμερα: Καθηγητής Μεταγενέστερης Λατινικής Φιλολογίας, στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1993-1995: Επισκέπτης Καθηγητής για τη Ρωμαϊκή Φιλοσοφία, στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1988-1993: Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1985-1986: Επισκέπτης Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Κρήτης (Ρέθυμνο).

1984-1988: Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1984-1985: Επισκέπτης Καθηγητής για τη χριστιανική Λατινική Φιλολογία στη Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1981-1983: Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1977-1980: Επιστημονικός Βοηθός (Wissenschaftliche Hilfskraft) στο Πανεπιστήμιο Mannheim  Γερμανίας.

1974-1977: Επιστημονικός Βοηθός σε Έδρα Λατινικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1972-1974: Καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

1998-2000: Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1992-1993 και 1993-1994: Διευθυντής του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 

ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Societè Internationale pour l΄ Étude de la Philosophie Medievale (Louvain).

Società Internationale per lo Studio del Medioevo Latino (Firenze).

Societas Europaea Studiosorum Philologiae Classicae (Berlin).

Gesellschaft für wissenschaftliche, ökumenische und kulturelle Zusammenarbeit, Griechisch-deutsche Initiative, Würzburg Γερμανίας.

Griechisch-deutsche Akademische Gesellschaft (Heidelberg).

Εταιρεία Ρωμαϊκών Σπουδών (Αθήνα).

Eταιρεία Υποτρόφων Alexander von Humboldt-Stiftung (Αθήνα).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Eine byzantinische Übersetzung von Boethius’ De hypotheticis syllogismis, Göttingen 1981, (Hypomnemata H. 69).
 2. Boethius΄ De topicis differentiis και οι βυζαντινές μεταφράσεις του Μανουήλ Ολοβώλου και του Προχόρου Κυδώνη, Corpus philosophorum medii aevi, Philosophi byzantini 5, Αθήνα-Παρίσι 1990.
 3. Thraciarum descriptio. Η εικόνα της Θράκης στην «εθνική» λατινική ποίηση του 4ου αιώνα μ.Χ.,   Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας 3 (1993) 139-312.
 4. Petrus Morellus Turonensis (Pierre Moreau), De bello Troiano, Εισαγωγή και editio princeps, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας  4 (1994) 265-439.
 5. Μετάφραση/επιμέλεια στα Ελληνικά του δίτομου έργου: Michael von Albrecht, Ιστορία της Ρωμαϊκής λογοτεχνίας (γερμανικός τίτλος: Griechisch-römische Literaturgeschichte), τ. 1 και 2, Ηράκλειο 1997, 2001. Μονότομη έκδοση Ηράκλειο 2012.
 6. Μετάφραση στα Ελληνικά του τόμου: W. Berschin, Ελληνικά γράμματα και λατινικός Μεσαίωνας (γερμανικός τίτλος: Griechisch-lateinisches Mittelalter), Θεσσαλονίκη 1998.
 7. Υβρις και Θεία Δίκη. Σκέψεις με αφορμή τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου. Πανηγυρικός Λόγος, Θεσσαλονίκη 2000.
 8. Μετάφραση στα Ελληνικά του τόμου: Fritz Graf (εκδ.), Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, τ. 2, Ρώμη (γερμανικός τίτλος: Einführung in die lateinische Philologie), Αθήνα 2001.
 9. Επιμέλεια του τόμου: Laus et Gratia. Ιn memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012.
 10. Λατινοελληνικό λεξικό (σε συνεργασία με τον καθηγ. Λ. Τρομάρα) (υπό έκδοση). 

ΑΡΘΡΑ

 1. «Βαπτισματική επερώτηση – ρωμαϊκή obligatio verbis», Κληρονομία 9 (1977) 234-245.
 2. «Παπίας – Ολόβωλος», Βυζαντιακά, 1 (1981) 59-86.
 3. «[Λουκιαν.] Ὄνος 54,6 (Ἐκ κυνὸς πρωκτo)», ΕΕΦΣ ΑΠΘ 20 (1981) 277-282.
 4. «Zur Leukipposgeschichte», Eλληνικά 33 (1981) 14-30.
 5. «Η παρουσία του Αυγουστίνου στην Ανατολική Εκκλησία»,  Κληρονομία 14 (1982) 7-25.
 6. «Ο Αύγουστος και η μη στρατευμένη ρωμαϊκή λογοτεχνία», Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Ιωάννινα 1984, σσ. 151-180.
 7. «Η βυζαντινή μετάφραση του έργου του Βοηθίου De differentiis topicis από τον Πρόχορο Κυδώνη», Ελληνικά 35 (1984) 275-315.
 8. «Παππίας: Βυζαντινός συγγραφέας εκκλησιαστικής ιστορίας;», Βυζαντινά 13 (1985) [Τιμητικός τόμος για τον Ι. Καραγιαννόπουλο] 1267-1272.
 9. Λήμματα Οινόμαος-Πέλοψ, Τάνταλος, Λεύκιππος, Παλλήνη, Πολυκρίτη, στην: Ελληνική Μυθολογία, εποπτεία Ι. Κακριδή, 3, Αθήνα 1986, σσ. 234-237, 325-327, 351-355.
 10. «Boethius’ De differentiis topicis: Eine Pachymeres-Weiterbeareitung der Holobolos-Übersetzung», Classica et Mediaevalia 38 (1987) 267-286.
 11. «Η διαλεκτική σχέση ανθρώπινου και φυσικού στοιχείου στις επιστολές του Πλινίου για την έκρηξη του Βεζουβίου (6,16 και 6,20)», Αριάδνη 4 (1988) 178-191.
 12. «Ρητορικά έργα του Κικέρωνα ως πηγές του έργου του Βοηθίου De differentiis topicis», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 243-280.
 13. Collectio Sangermanensis I (sive Codex Encyclius), Epistula XXVII Basilii Seleuciae et aliorum episcoporum ad Leonem imperatorem (A.D. 458). Post E. Schwartz iterum edidit et Graece transtulit Demetrius Z. Niketas, Thessalonicae MCMXC, στο: Γ. Δ. Μαρτζέλος, Η χριστολογία του Βασιλείου Σελευκείας και η οικουμενική σημασία της, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 337-360.
 14. «Οβιδιανές επιδράσεις στο ποίημα του Λακταντίου De ave Phoenice», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 1 (1991) 135-163.
 15. «Η ερωτική αλληγορία της λατινική ποίησης του 4ου αιώνα: De ave Phoenica, Pervigilium Veneris, Cupido cruciatur», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 2 (1992) 39-90.
 16. «Ars rhetorica et loci rhetorici Boethii: zur Problematik und Bedeutung des IV. Buchs von Boethius’ De topicis differentiis», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 2 (1992) 91-108.
 17. «Νεοπλατωνικές αλεξανδρινές καταβολές στην προσωποποιημένη Sapientia-Philosophia του Βοηθίου», Πρακτικά Δ’ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Ρέθυμνο 1994, σσ. 131-148.
 18. «Bemerkungen zu Horologium Magnum», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 5 (1995) 127-138.
 19. «Η ρωμαϊκή ποίηση της Ύστερης Αρχαιότητας», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 5 (1995) 113-126.
 20. «Η Μακεδονία στη ρωμαϊκή λογοτεχνία: ένα οδοιπορικό στις πηγές», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 7 (1998) 25-44.
 21. Συνοπτική εισαγωγή στην ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, στο σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά» Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα 1998, σσ. 1-26.
 22. «Τα Λατινικά του Λυκείου: Desiderata et proposita», Φιλόλογος 94 (1998) 460-469.
 23. «Ovidius allegoricus: Die neugriechische Übersetzung der Metamorphosen durch Spyridon Blantes (1798)», στο: W. Schubert (επιμ.), Ovid. Werk und Wirkung, Μόναχο 1998, τ. II, σσ. 1005-1019.
 24. «Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γλώσσας και η θέση της στην ενοποιημένη Ευρώπη», στο: Γλώσσα ελληνική, Παιδαγωγικαί Ομιλίαι, τ. 28, Αθήνα 1998, σσ. 39-56.
 25. «Η ελληνική γλώσσα και η Δύση», στο: Γ. Σμυρνιωτάκη (εκδ.), Η γλώσσα των Ελλήνων, Αθήνα 1998, σσ. 80-88. 
 26. «Είναι νεκρή η λατινική γλώσσα;», Νέα Πορεία 536-538/228 (1999) 307-317.
 27. «Ο Λακτάντιος και η Αποκάλυψη του Ιωάννου», στο: 1900ετηρίς της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, Αθήναι 1999, σσ. 343-358.
 28. «Δίγλωσση ποίηση: Απουληίου De Aesculapii maiestate», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 8 (1999) 19-46. 
 29. «Ο Ύμνος στην Αρετή του Αριστοτέλη και ο Ύμνος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», Φιλόλογος 100 (2000) 183-193.
 30. «Traduzioni dal latino in greco», στο: S. Settis (εκδ.), I Greci. Storia, cultura, arte, società, III (I Greci oltre la Grecia), Τορίνο 2001, σσ. 1035-1051.
 31. «Νεότερη αρχαιοελληνική λογοτεχνία: Η περίπτωση του Γερασίμου Μικραγιαναννίτου», στο: Υμνήτωρ. Τόμος Αναμνηστήριος Γέροντος  Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου, Βέροια 2001, σσ. 103-120.
 32. «Gregorius Dialogus Neograecus: Die neugriechische Weiterbearbeitung der Zacharias-Übersetzung durch Konstantinos Dapontes (1780)», στο: D. Walz (επιμ.), Lateinische  Biographie von der Antike bis in die Gegenwart. Scripturus Vitam. Festgabe W. Berschin, Χαϊδελβέργη 2002, σσ. 1173-1184.
 33. «Μεταβυζαντινή Latinitas: Δεδομένα και ζητούμενα», ΕΕΦΣ ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 10 (2002-3) [Πρακτικά Ζ΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών] 33-46.
 34. «Η λατινική γλώσσα και γραμματεία ως υπόβαθρο και γνωστικό αντικείμενο των επιστημών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου «Η κλασική παιδεία σήμερα. Παγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», Πλάτων 2 (2003) 301-315. 
 35. «Cornelius Nepos Neograecus: Η μετάφραση των Βίων του Νέπωτα από τον Σπυρίδωνα Βλαντή (1810)», στο: Α. Βασιλειάδης – Π. Κοτζιά – Αι. Δ. Μαυρoυδής – Δ. Α. Χρηστίδης (επιμ.), Δημητρίῳ στέφανος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτρη Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 241-274.
 36. Εκτενής βιβλιοκρισία του βιβλίου: Ὀβιδίου Περὶ Μεταμορφώσεων, ὃ μετήνεγκεν ἐκ τῆς λατίνων φωνῆς εἰς τὴν ἑλλάδα Μάξιμος μοναχὸς ὁ Πλανούδης, εκδίδουν Μανώλης Παπαθωμόπουλος, Ισαβέλλα Τσαβαρή, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων, Αθήναι 2002, στο περιοδικό ΒΖ 98 (2005) 137-142.
 37. «Βυζαντινή γραμματεία ex latino traducta», Η΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου με θέμα «Η γοητεία του Βυζαντίου άλλοτε και τώρα» (Αθήνα 22-25 Σεπτεμβρίου 2005) (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά).  
 38. «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ. Η συνάντηση της κλασικής παράδοσης και της χριστιανικής διδασκαλίας στην ποίηση του Λακταντίου», στο: Ει. Χατζηευφραιμίδης (επιμ.), Η ορθοδοξία ως πρόταση πολιτισμού, Φλώρινα 2006 (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), σσ. 85-102.
 39. «Τα πολιουχικά θαύματα του Αγίου Δημητρίου», «1700 έτη (305-2005)  από του σεπτού Μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου», Πρακτικά Ημερίδoς (Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου), Θεσσαλονίκη 2007, σσ.  47-54.
 40. «Εἰ μὴ κεκαλλωπισμένην θεάσεσθε τὴν διήγησιν..., συγγνωμονεῖτέ μοι. Λογοτεχνική στοχοθεσία και αρχιτεκτονική της Διηγήσεως θαυμάτων του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Α΄», Ημερίδα Δημητρείου Γραμματείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής), Θεσσαλονίκη 2007 (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά) .
 41. «Βεργιλίου Μάρωνος περὶ Χριστοῦ ἔπη: Η κωνσταντίνεια εκδοχή της τέταρτης Εκλογής»,  Σπουδή στην κατακόρυφη και οριζόντια κοινωνικότητα. Τιμητικός τόμος στον ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Τ.  Γιούλτση, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 423-442.
 42. «Οι υμνογραφικές συλλογές Εβδομαδάριον και Θεοτοκάριον του Γερασίμου Μικραγιαννανίτου», Εισήγηση σε αφιέρωμα στον υμνογράφο Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη που διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2009 το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας καί Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 15 χρόνια λειτουργίας του (υπό δημοσίευση).
 43. «Αινιγματικό δίγλωσσο χιούμορ: Οπτατιανός Πορφύριος, Carm. 23», Το χιούμορ στη λατινική γραμματεία, Πρακτικά Θ΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Αθήνα 19-22/05/2011 (υπό έκδοση).
 44. «Μύθοι πάνυ ὠφέλιμοι καὶ τερπνοί: η πρώτη δημώδης νεοελληνική μετάφραση των Μεταμορφώσεων του Οβιδίου από τον Ιωάννη Μάκολα (1986)», στο: Δ. Ζ. Νικήτας (επιμ.), Laus et Gratia. Ιn memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 103-142.
 45. “Exemplum logicum Boethii: Reception and Renewal”. Στο: J. Glucker and Ch. Burnett (edd.), Greek into Latin from Antiquity until the Nineteenth Century (Warburg Institute Colloquia 18), London – Turin 2012, σσ. 131-144.
 46. "Graecae sapientiae artibus mores nostrae civitatis instruxero (In Categorias Aristotelis commenta, lib. II, prooem.). Ρωμαϊκός ‘εθνικισμός’ και ελληνισμός στα αριστοτελικά έργα του Βοηθίου", στο: Ανδ. Ν. Μιχαλόπουλος, Χρ. Τσίτσιου-Χελιδόνη (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη: Κοινωνική και πνευματική ζωή. Πρακτικά Η΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013, σσ. 378-389.  
 47. «Horologium Magnum: Datierungs-, Gliederungs- und Inhaltsfragen», στο: Π. Σκαλτσής, αρχιμ. Ν. Σκρέτας (επιμ.), Γηθόσυνον σέβασμα. Αντίδωρον τιμής και μνήμης εις τον μακαριστόν καθηγητήν της Λειτουργικής Ιωάννην Μ. Φουντούλην (†2007), Θεσσαλονίκη 2013, τ. 2, σσ. 1421-1432.
 48. «Εγκώμιο του Μ. Κωνσταντίνου και αλληγορία: το ποίημα 19 του Οπτατιανού Πορφυρίου», στο: Εγκώμια ηγετικών μορφών στη Λατινική Γραμματεία, Συμπόσιο Λατινικών Γραμμάτων, Λευκωσία, 13-14  Σεπτεμβρίου 2013 (υπό έκδοση).
 49. Utriusque linguae doctus et peritus. Die zweisprachige Dichtung der Spätantike”, στο: Studies in Honour of Professor Taifacos, London 2013 (υπό έκδοση).
 50. «Ο λατινιστής Κωνσταντίνος Γρόλλιος και η επικαιρότητα του ρωμαίου λυρικού ποιητή Ορατίου», Ομιλία στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα  5-11-2013 (υπό δημοσίευση)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Λατινική φιλολογία κλασικών χρόνων.

Λατινική φιλολογία Ύστερης Αρχαιότητας («εθνική», χριστιανική)

Νεολατινική φιλολογία (ουμανιστική, μεταβυζαντινή)

Λατινικές μεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειμένων.

Λατινική παιδεία και εκπαίδευση νεότερης Ελλάδας

Μεταβυζαντινή υμνογραφία

Γραμματεία Θαυμάτων Αγίου Δημητρίου