ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 344
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Σύντομη εισαγωγή, σε τρία μέρη, σε βασικές έννοιες, κύριες θεωρίες και τρέχοντα ζητήματα σημασιολογικής ανάλυσης φυσικών γλωσσών. Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε θέματα λεξικής σημασίας, δίνοντας έμφαση σε τύπους προσέγγισής τους  που στηρίζονται στη γνωσιακή ψυχολο­γία. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται σε θέματα προτασιακής σημασίας, δίνοντας έμφαση σε τύπους προσέγγισής τους που στηρίζονται στη συμβολική λογική. Το τρίτο μέρος αναφέρεται σε πλευρές γλωσσικής σημασίας που απηχούν συνθήκες γλωσσικής χρήσης και εξετάζει πώς η ανάλυσή τους οδηγεί στην αναθεώρηση της παραδοσιακής διάκρισης μεταξύ σημασιολογίας και πραγματο­λογίας.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Τσοχατζίδης Σάββας 2310 997105 302 π.κ. ΑΔΕΙΑ